PLAN   ZAJĘĆ  DODATKOWYCH  W  ROKU  SZKOLNYM  2014/2015

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00 – 8.45

Kl. V- koło historyczne

Kl. IV- wyr. z mat.

 

Zaj. ind. j. ang. – kl. VI

Zaj. ind. j.polski – kl. VI

800- 940 zajęcia w bibl.

Koło wokalno – historyczne kl. VI

Zajęcia wyr. kl. II (KN) 855 - 940

 

11.45 – 12.30

 

Zaj. wyr. kl. III

Gimn. kor. kl. I-III

Zaj. wyr. kl. IB (KN)

Koło religijne

Zaj. rozw. kl. IA (KN)

 

Zaj. polon. kl. III(KN)

Zajęcia wyr. kl. II (KN)

12.40 – 13.25

Zaj. wyr. kl. III

Zaj. rozw. kl. IB (KN)

Kl. V – wyr. matem.

Zaj. wyr. kl. IA(KN)

Kl. IV ch. (KN) – kółko

Koło czytelnicze kl. II (KN)

Zaj. mat. kl. III (KN)

Zaj. wyr. - angielski cała klasa VI

 

13.35 – 14.20

 

Zaj. dyd. – wyr. dla kl. V  - j. polski

J. angielski kl. V

VI – wyr. z mat.

Koło wokalne – IV-VI

Kl. V-VI rozw. mat.

Zaj. wyr. kl. II

 

Zaj. wyr. – zaj. komp.(KN).

Zajęcia teatralne – j. polski (KN)

Kl. VI – zaj. wyr. z mat.

Zaj. rozwijające - zaj. tech.(KN) 

Zaj. ind.z j. ang. – kl. V

Koło religijne

Zaj. wyr. kl. II

14.35 – 15.20

Koło mat. VI (28 godz. na rok)

Zaj. dyd.-wyr. dla kl. VI (j. polski)

Zaj. dyd.-wyr. dla kl. IV (j. polski)

Zaj. sportowe chłopcy do godz. 1700

Terapia pedagogiczna

Koło artystyczne

Zajęcia sportowe z dziewczętami

Zaj. rozw. kl. IV – j. polski (KN)