Zamówienie Gimnazjum Publicznego w Praszce

Nazwa zamówienia: Przebudowa sanitariatów na parterze i pierwszym piętrze w budynku Publicznego Gimnazjum w Praszce - etap I
Termin składania ofert: 28-07-2008 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie (436,62KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Na stronie Gimnazjum w Praszce pod adresem www.g_praszka.wodip.opole.pl