Nazwa zamówienia: Wykonanie usług dodatkowych do umowy z dnia 05.06.2014 r. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Praszka
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie