Nazwa zamówienia: Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szyszków, Wygiełdów i Praszka ul. Pilawy. I etap - miejscowości Szyszków i Praszka, ul. Pilawy.
Termin składania ofert: 29.07.2009 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie (544,97KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: DOCSIWZ (241,50KB)
Zawiadomienie o wyborze oferty PDFZawiadomienie (184,38KB)   
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia PDFInformacja o zawarciu umowy (116,95KB)