Nazwa zamówienia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z domów do Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce i z powrotem
Termin składania ofert: 31-12-2007 r. godz. 9.00
Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie
Informacja o zawarciu umowy PDFInformacja o zawarciu umowy