Nazwa zamówienia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z domów do Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce i z powrotem
Termin składania ofert: 31-12-2007 r. godz. 9.00
Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie (422,11KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ (53,82KB)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie (80,83KB)
Informacja o zawarciu umowy PDFInformacja o zawarciu umowy (74,17KB)