Nazwa zamówienia: Konserwacja i bieżące utrzymanie instalacji oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie miasta i gminy Praszka.
Informacja o zawarciu umowy