Nazwa zamówienia: Zarządzanie nieruchomościami komunalnymi zabudowanymi budynkami mieszkalnymi i użytkowymi, stanowiącymi własność Gminy Praszka
Termin składania ofert: 12-12-2007 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: PDFogłoszenie o zamówieniu ZP-400
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ - Zarządzanie nieruchomościami
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFZawiadomienie
Informacja o zawarciu umowy: PDFInformacja