Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie miasta Praszka – Zadanie II. Budowa kotłowni i sieci cieplnych. Etap II – Budowa sieci cieplnych na osiedlu Polna.
Termin składania ofert: 09-07-2007 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: DOCOgłoszenie o przetargu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ - sieci cieplne
ZIPPrzedmiary robót w formacie ATH
1. Zawiadomienie o wszczęciu protestu: PDFZawiadomienie
PDFProtest
PDFRozstrzygnięcie protestu
2. Zawiadomienie o wszczęciu protestu: PDFZawiadomienie
PDFProtest
PDFRozstrzygnięcie protestu
Wyjaśnienia do specyfikacji: DOCWyjaśnienia
Wyjaśnienia do specyfikacji: PDFWyjaśnienia
Modyfikacja specyfikacji: PDFModyfikacja SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFZawiadomienie
Zawiadomienie o wszczęciu protestu: PDFprotest
PDFOdrzucenie protestu
Informacja o zawarciu umowy: PDFInformacja