Nazwa zamówienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozterk, Gana  i Dalachów położonych na terenach gmin Praszka i Rudniki

Termin składania ofert: 21-05-2008 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ- dokument. projektowa
Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 2008-05-14: PDFWyjaśnienia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFInformacja
Informacja o zawarciu umowy: PDFInformacja