Nazwa zamówienia: Przebudowę ulicy Równoległej w miejscowości Przedmość – etap III
Termin składania ofert: 12-06-2008 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie o zamówieniu (934,58KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ- Przedmość, ul. Równoległa (1,44MB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFInformacja (108,29KB)
Informacja o zawarciu umowy: PDFInformacja (72,29KB)