Nazwa zamówienia: Remont ul. Senatorskiej na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Piłsudskiego w Praszce
Termin składania ofert: 05-11-2008 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgloszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ - remont ul. Senatorskiej
Informacja o wyborze oferty: PDFZawiadomienie o wyborze oferty
Informacja o zawarciu umowy DOCOgłoszenie o udzieleniu zamówienia