Nazwa zamówienia: Remont ul. Senatorskiej na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Piłsudskiego w Praszce
Termin składania ofert: 05-11-2008 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgloszenie (860,20KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ - remont ul. Senatorskiej (872,58KB)
Informacja o wyborze oferty: PDFZawiadomienie o wyborze oferty (224,51KB)
Informacja o zawarciu umowy DOCOgłoszenie o udzieleniu zamówienia (27,50KB)