Poniżej publikujemy wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej - na rzecz włąściciela sąsiedniej nieruchomości do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Wykazy:
PDFwyk20140724-1.pdf (56,61KB)
PDFwyk20140724-2.pdf (56,56KB)