Teren o pow. 5,26 ha, składający się z działek oznaczonych numerami: 118/9, 118/7, 118/6, 118/4, 118/3, 119a, 119/1 w obrębie Kowale-Parcela. Aktualnie tereny te stanowią własność prywatną.
Teren zlokalizowany jest przy drodze krajowej nr 45 Opole - Łódź. Odległość od centrum miasta około 1,5 km, poza obszarem zwartej zabudowy. Przeznaczony w planie przestrzennego zagospodarowania pod przemysł.

Istniejąca infrastruktura:
  • działka uzbrojona w kanał sanitarny Ć 250;
  • energia elektryczna; możliwość podłączenia się do GZP 110/15 kV w odległości 850 mb;
  • działka uzbrojona w wodociąg Ć 500