Cele działalności TPP:

 1. Propagowanie lokalnego patriotyzmu
 2. Pielęgnowanie lokalnych tradycji.
 3. Upowszechnianie wiedzy o gminie Praszka.
 4. Podejmowanie współpracy z organami władzy publicznej, pracodawcami oraz organizacjami pozarządowymi, środkami masowego przekazu, kościołami i związkami wyznaniowymi.

Osiągnięcia TPP

 • We współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Praszce zorganizowano obchody 600-lecia nadania praw miejskich Praszce przez Władysława Jagiełłę [07.05.1992]

Działania w ramach obchodów

1.jpeg
 • We współpracy z Muzeum i Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Praszce dokonano renowacji kolejki wąskotorowej.
2.jpeg
 • Umieszczono tablicę na ścianie MGOK-u w Praszce, upamiętniającą istnienie w tym miejscu synagogi. Tablicę odsłonięto dnia 12.08.1992 w 50-tą rocznicę likwidacji praszkowskiego getta żydowskiego.
3.jpeg
 • Na wniosek Towarzystwa Przyjaciół Praszki Rada Miejska w Praszce Uchwałą 13/II/1993 z 06.03.1993 r. ustanowiła dzień 7 maja Dniem Praszki.
4.jpeg
 • TPP ufundowało na cmentarzu żydowskim pomnik,upamiętniający miejsce ich zagłady.
5.jpeg
 • Współpraca z Honorowymi Obywatelami miasta Praszki; z prof. Tadeuszem Krzemińskim i rodziną państwa Stefanii i Konrada Jażdżewskich.
6.jpeg
 • Uczestniczenie w uroczystościach z okazji 10 rocznicy śmierci prof. Konrada Jażdżewskiego oraz w obchodach 50-lecia Uniwersytetu Łódzkiego [21.04.1995], a 20.07.1998 w pogrzebie żony pani Stefanii Jażdżewskiej.
 • 1994-Wmurowanie, na budynku dotychczasowej siedziby TPP przy ul. Senatorskiej 24, tablicy pamiątkowej ,poświęconej wybitnemu Polakowi Stefanowi Korbońskiemu.
8.jpeg
 • 13.05.1998 r.- Zorganizowanie spotkania z Zofią Korbońską, zamieszkałą w USA.
 • Odsłonięcie dnia 14.02.1999r. w 5-tą rocznicę śmierci ks. Błażeja Kawalca [01.02.1909r. –14.02.1994] tablicy pamiątkowej w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Praszce. Gośćmi TPP była najbliższa rodzina zmarłego kapłana.
10.jpeg
 • Zorganizowanie wycieczek krajoznawczych: m.in. do Krakowa, Warszawy, Kazimierza Dolnego, Łowicza, Arkadii, Nieborowa, Opola-Bierkowic-Mosznej,Głuchołaz-Prudnika-Głogówka oraz wyjazdów na spektakle do Teatru Muzycznego w Gliwicach.
 • Prowadzenie kroniki TPP, zawierającej duży zbiór starych zdjęć i widokówek dawnej Praszki. Pierwszy zapis w kronice to - 08.11.1990 rok.
 • Nawiązanie współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Wielunia [uczestnictwo w obchodach 30-lecia TPW.
 • Współpraca z twórcami lokalnymi, organizowanie kiermaszy.
DSC_2560.jpeg
 • Partycypacja w kosztach publikacji zbiorów poetyckich twórczości rodzimej popularyzującej Praszkę i jej okolice : np. Z.Morawiak – „Początek jest darem nieba”; Z.Żłobińska- „Nie zapomnij Doliny Prosny”, „Kwiaty polne”
15.jpeg

Wydawnictwa TPP:

 1. „Życie Praszki” – Pierwszy numer gazety ukazał się 31.03.1994, do końca roku 2007 ukazało się 50 numerów.Archwizacja numerów w bibliotece UJ w Krakowie.
 2. Wydanie - „ Słownika geograficznego gminy Praszka”, autorstwa Joanny Tomczak.
 3. Wydanie 16 tys. egzemplarzy widokówek, ukazujących miasto i okolice.
 4. 1992 r. - Wydanie medalu okolicznościowego-pieczęci. z okazji 600-lecia miasta..
 5. 1992 r. - Wydanie we współpracy z Muzeum w Praszce folderu promującego Praszkę w opracowaniu W. Klimczewskiego.

Obecnie, ze względu na problemy finansowe naszego Towarzystwa, „Życie Praszki” będzie się ukazywać, dzięki uprzejmości redakcji „Kulis Powiatu”, jako wkładka do tej gazety.