Grażyna Sołtysiak - Prezes TPP
Maria Panaszek - Z-ca prezesa
Zofia Żłobińska - Sekretarz
Alfreda Mielczarek - Skarbnik
Zofia Krykwińska - Członek Zarządu