Kontakt:

Towarzystwo Przyjaciół Praszki
ul.Mickiewicza 8a
46-320 Praszka

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Praszce
93 82 69 0007 2000 0000 2091 0001

 

Redakcja:

Zofia Krykwińska
Zofia Żłobińska
Maria Panaszek