Towarzystwo Przyjaciół Praszki założone zostało z inicjatywy Zofii Żłobińskiej. Inauguracyjne zebranie odbyło się 08.11.1990 w składzie 12 osób, zgodnie z wymogami sądowymi grupę powiększono do 18 osób.
Osobowość prawną otrzymało TPP w dn.08.04.1991 roku w Sądzie Wojewódzkim w Częstochowie.

Grupa założycielska to: Zofia Żłobińska, Włodzimierz Poprawa, Marian Antosik, Henryk Gajda, Jadwiga Krykwińska, Krystyna Kruczek, Zofia Mierzwa, ks. Mirosław Przybyłowicz, Włodzimierz Skoczek, Andrzej Siwik, Krzysztof Szewczyk, Irena Szczepańska, Wiesława Borowiec, Irena Jerzyk, Bogusław Łazik, Kordona Nowak, Edmund Olszowy, Ireneusz Pawliński.

W październiku 2008 roku TPP zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego jako organizacja pożytku publicznego.

KRS-nr 00000 42 753
Towarzystwo Przyjaciół Praszki w Praszce

Skład zarządu w latach 1991- 2008

1991-1994
Prezes - Krystyna Kruczek
Wiceprezes - Zofia Mierzwa
Sekretarz - Zofia Żłobińska
Księgowa - Halina Klimek
z-ca księgowej - Henryka Pychyńska
Członkowie zarządu - Kordian Zawadzki, Włodzimierz Poprawa, ks. Mirosław Przybyłowicz

1994-1996
Prezes - Zofia Mierzwa
Wiceprezes - Jan Biela
Sekretarz - Zofia Żłobińska
Księgowa - Halina Klimek
z-ca księgowej - Henryka Pychyńska
Członkowie zarządu - Bogumiła Latusek, Włodzimierz Poprawa

1996- 1998
Prezes - Iwona Nalichowska
Wiceprezes - Zofia Kowalczyk
Sekretarz - Zofia Żłobińska
Księgowa - Janina Krupa
Z-ca księgowej - Henryka Pychyńska
Członkowie zarządu - Bogumiła Latusek, Włodzimierz Poprawa, Halina Klimek, Zofia Mierzwa, Jan Biela

1998-2001
Prezes - Iwona Nalichowska
Wiceprezes - Jan Biela
Sekretarz - Zofia Żłobińska
z-ca sekretarza - Bogumiła Latusek
księgowa - Janina Krupa
Skarbnik - Henryka Pychyńska
Członkowie zarządu - Leokadia Orzeszyna, Zofia Kowalczyk, Zofia Mierzwa, Halina Klimek

2001- 2004
Prezes - Iwona Nalichowska
Wiceprezes - Jan Biela
Sekretarz - Zofia Żłobińska
Skarbnik - Henryka Pychyńska
Księgowa - Janina Krupa

2004- 2008
Prezes - Iwonna Nalichowska
Wiceprezes - Maria Panaszek
Sekretarz - Zofia Żłobińska
Skarbnik - Alfreda Mielczarek
Członek zarządu - Janusz Tobiś