Od 1992 roku miasto Praszka nadaje tytuł Honorowego Obywatela Miasta Praszki. Do dnia dzisiejszego tytuł ten otrzymali:

  • Stefania Jażdżewska (1992 r.) - w uznaniu zasług w rozwoju kultury na terenie miasta i gminy Praszka 

Honorowy obywatel Miasta Praszki

  • Tadeusz Krzemiński (1992 r.) - w uznaniu zasług w dziedzinie badań naukowych nad środowiskiem naturalnym Praszki i okolic

Honorowy obywatel Miasta Praszki

  • Zofia Korbońska (1998 r.) - jako wyraz uznania za całokształt działalności politycznej na rzecz wolnej i niepodległej Rzeczypospolitej Pani Zofii Korbońskiej oraz Męża Stefana Korbońskiego urodzonego w Praszce w 1901 roku

Honorowy obywatel Miasta Praszki

  • Kordian Zawadzki (2002 r.) - w dowód uznania za budowę nowoczesnego zakładu branży motoryzacyjnej a tym samym wykreowaniu miasta Praszki jako znaczącego punktu na mapie przemysłu motoryzacyjnego Europy oraz za całokształt pracy wniesionej w rozwój Miasta i Gminy, a w szczególności za rozwój mieszkalnictwa, oświaty, kultury i bazy sportowo-wypoczynkowej.

Honorowy obywatel Miasta Praszki

  • Alojzy Żółtaszek (2005 r.) - w uznaniu zasług w dziedzinie rozwoju służby zdrowia /opieki medycznej/ w mieście Praszka, a w szczególności za wkład w uruchomienie gabinetów stomatologicznych na terenie dwóch szkół średnich w Praszce i w Zakładach Sprzętu Motoryzacyjnego POLMO Praszka, za starania o objęcie obowiązkową i bezpłątną opieką stomatologiczną młodzieży szkolnej oraz za wiele inicjatyw społecznych mających na celu rozwój Praszki

Honorowy obywatel Miasta Praszki

  • Józef Górecki (2005 r.) - w uznaniu zasług dla miasta Praszki podczas wybuchu II wojny światowej, a w szczególności prowadzenia działań osłonowych – wysadzenie mostu na rzece Prośnie na posterunku granicznym w Praszce - w celu opóźnienia marszu wojsk niemieckich w głąb Polski i tym samym przygotowanie obrony na wcześniej ustalonych pozycjach.

Honorowy obywatel Miasta Praszki

  • Stanisław Gasiński (2006 r.) - w dowód uznania za budowę obiektów sakralnych w nowoerygowanej Parafii św. Rodziny, a w szczególności za utworzenie Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Kalwaryjskiej z poświęconą przez Ojca Świętego Jana Pawła II kopią wizerunku Matki Bożej Kalwaryjskiej oraz Dróżkami Kalwaryjskimi z kaplicą Grobu Pańskiego. Powstałe dzieło jest miejscem odwiedzanym przez mieszkańców naszej gminy i pielgrzymów z kraju i z zagranicy, co jest znaczącą promocją Miasta i Gminy Praszka, a także za działalność na rzecz dobra rodziny poprzez organizowanie akcji charytatywnych.

Honorowy obywatel Miasta Praszki

  • Henryk Wasilewski (2006 r.) - jako wyraz uznania za kontynuację inwestycji wprowadzających nowoczesne technologie dające rozwój Zakładom Sprzętu Motoryzacyjnego „POLMO” w Praszce oraz za działalność wniesioną w rozwój miasta, a w szczególności w tworzenie infrastruktury dla oświaty, kultury, sportu i mieszkalnictwa.

Honorowy obywatel Miasta Praszki

  • Adam Bilski (2010 r.) - w uznaniu zasług dla miasta Praszki w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności za poświęcenie i niesioną pomoc w bardzo wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych, wypadkach drogowych i klęskach żywiołowych oraz za długoletnią służbę w Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce.

Adam Bilski.jpeg