ZARZĄD ODDZIAŁU MIEJSKO - GMINNEGO
ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
GMINY PRASZKA


Od dnia 1 stycznia 2022r funkcję Komendanta Gminnego
Ochrony Przeciwpożarowej pełni dh Jarosław ZALEWSKI


Dnia 9 października 2021 roku w strażnicy OSP w Wygiełdowie 
odbył się Zjazd oddziału, gdzie dokonano sprawozdań za okres kadencji,
oraz wybrano nowe władze oddziału.

Skład Władz Oddziału Miejsko - Gminnego ZOSP RP w Praszce
kadencji 2021 - 2026
 
Prezes Zarządu   Jarosław TKACZYŃSKI
Wiceprezes    Janusz JARZĄB
Wiceprezes    Piotr JARZĄBEK
 
Komendant Gminny    Waldemar PRZYBYŁA
 
Sekretarz   Teresa ŁAZIK
pokój nr 13 Urzędu Miejskiego
 
Skarbnik   Leszek POKORSKI
 
CZŁONKOWIE PREZYDIUM ZARZĄDU
Marian HOMBEK

CZŁONKOWIE ZARZĄDU
Michał GIERAK, Mateusz NOWAK, Łukasz SIERADZKI, Dariusz SIERADZKI, Artur BANATKIEWICZ,
Przemysław KOMOR, Rafał JUSZCZAK, Błażej KANAS, Mateusz JANICKI, Bartłomiej BIAŁAS, 
Tadeusz PIETRAS, Michał BARDELSKI, Rafał BARDELSKI, Amadeusz RZEPKA, Artur PSZENICA,
Łukasz JARZĄBEK, Ryszard PAWLICA, Tomasz PŁONKA, Artur MORAWIAK, Waldemar JASIŃSKI
 
 
KOMISJA REWIZYJA ODDZIAŁU MIEJSKO-GMINNEGO ZOSP RP W PRASZCE
 
Przewodniczący    Arkadiusz KOZIOŁEK
Wiceprzewodniczący    Mateusz WICHER
Sekretarz     Mariusz ISTEK