Kowale:

 1. Kościół parafialny pw. Feliksa i Adaukta, murowany z lat 1833-1834.
 2. Kaplica przy ulicy Ożarowskiej, murowana z początku XX wieku.

Praszka:

 1. Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, murowany, wybudowany w latach 1872-1874 według projektu Anzelma Krysińskiego, konsekrowany w 1884 r., rozbudowany w latach 1911-1913.
 2. Synagoga – murowana, wybudowana z około 1836 r.
 3. Kaplica pw. św. Jana Nepomucena – murowana, przy ul. Kaliskiej; z XIX wieku.
 4. Kaplica pw. Chrystusa z krzyżem – murowana, z początku XX wieku.
 5. Dworzec kolejowy murowano-drewniany z 1914 r.
 6. Dawny budynek Urzędu Celnego z początku XX wieku, murowany.
 7. Dawny Zespół Koszar Wojsk Rosyjskich z pocz. XX wieku, później (do 1939 r.) Komisariat Straży Granicznej).
 8. Pomnik św. Floriana stojący na Placu Grunwaldzkim.
 9. Cmentarz grzebalny przy ul. Kaliskiej – ogrodzenie murowane z pocz. XX wieku; na cmentarzu znajdują się nagrobki pochodzące z II połowy XIX i pocz. XX wieku.
 10. Wieża ciśnień – murowana z 1914 r.

Przedmość:

 1. Kościół parafialny pw. Św. Jadwigi Śląskiej.

Strojec:

 1. Kaplica pw. Św. Katarzyny , murowana z 1895 r.
 2. pozostałości zespołu dworskiego: rządcówka – murowana z 1925 r.; czworak – murowany z II poł. XIX wieku; gorzelnia z II poł. XIX wieku.

Szyszków:

 1. Kaplica pw. Św. Jana Nepomucena – murowana z 1920 r.

Wierzbie:

 1. Kościół parafialny pw. Św. Leonarda Opata, drewniany, z początku XVI wieku.