• Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Sołtysy.

  Czytaj artykuł
 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej w ul. Styczniowej w Praszce.

  Czytaj artykuł
 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Brzezinach

  Czytaj artykuł
 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Brzezinach

  Czytaj artykuł
 • Informacja

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji dot. usługę wodnej w zakresie odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych z drogi krajowej nr 42 na odcinku Praszka - Rudniki w od km 55+250 do km 65+700

  Czytaj artykuł
 • Obwieszczenie

  Ministra Rozwoju i Technologii dot. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45”

  Czytaj artykuł
 • Wykaz

  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

  Czytaj artykuł
 • Informacja

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w związku z zadaniem pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 42 w zakresie budowy ścieżek pieszorowerowych.

  Czytaj artykuł
 • Informacja

  o wszczęciu 2 postępowań administracyjnych w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w miejscowości Kowale

  Czytaj artykuł
 • Informacja

  Czytaj artykuł