• Informacja

  o wydaniu decyzji nr 102/2021 o warunkach zabudowy dot. budowy 2 elektrowni słonecznych w miejscowości Kowale

  Czytaj artykuł
 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki Uzależnień

  Otwarty konkurs ofert na realizację zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki Uzależnień

  Czytaj artykuł
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie i przebudowie fragmentu ulicy Styczniowej w Praszce

  Czytaj artykuł
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie gminnej sieci wodociągowej w Przedmościu

  Czytaj artykuł
 • plan bezpieczeństwa biologicznego.jpeg

  Informacja

  dla rolników utrzymujących świnie w sprawie planu bezpieczeństwa biologicznego

  Czytaj artykuł
 • Dofinansowanie.jpeg

  Dofinansowanie zadań własnych gminy

  Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań  własnych gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3.

  Czytaj artykuł
 • Maluch +.jpeg

  Program "MALUCH +" 2021

  Czytaj artykuł
 • Informacja

   o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego polegającego na:

  1. wykonaniu urządzenia wodnego w Praszce
  2. usługa wodna - polegającą na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych ujętych z terenów utwardzonych oraz dachu projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fabrycznej w Praszce
  Czytaj artykuł
 • Informacja

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

  Czytaj artykuł
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stanowiska słupowego SN 15 kV wraz z rozbiórką istniejącego słupa napowietrznej linii średniego napięcia w Kowalach

  Czytaj artykuł