• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 - kopia

  Informujemy, że Gmina Praszka otrzymała w roku 2024 wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Priorytet 3

  nprcz-belka-men-kolor-rgb.jpeg

  Czytaj artykuł
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie gminnej sieci wodociągowej umożliwiającej zaopatrzenie w wodę istniejącą zabudowę w Sołtysach

  Czytaj artykuł
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie gminnej sieci wodociągowej w ul. Styczniowej

  Czytaj artykuł
 • Ogłoszenie

  o wprowadzeniu stopni alarmowych BRAVO i BRAVO-CRP

  Czytaj artykuł
 • Grafika1 002.png

  Zastrzeż PESEL i chroń swoje dane w mObywatelu 2.0

  Twój PESEL w Twoich rękach. Zastrzeż go w aplikacji mObywatel 2.0.

  Czytaj artykuł
 • Obwieszczenie

  Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu z dnia 15-05-2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12:

  Czytaj artykuł
 • Obwieszczenie

  o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie gminnej sieci wodociągowej w ul. Styczniowej w Praszce przewidzianej do realizacji na działce o nr ewidencyjnym 454/1 k.m. 1 obręb Miasto Praszka

  Czytaj artykuł
 • Obwieszczenie - kopia

  o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie gminnej sieci wodociągowej umożliwiającej zaopatrzenie w wodę istniejącej zabudowy przewidzianej do realizacji w Sołtysach

  Czytaj artykuł
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia zasilanej ze stacji transformatorowej SN/nN „Aleksandrów”.

  Czytaj artykuł
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie i przebudowie gminnej sieci wodociągowej umożliwiającej przesyłanie wody ze stacji uzdatniania Wody w Kowalach do sieci wodociągowej w Wierzbiu i Sołtysach

  Czytaj artykuł