Zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 1469) poniżej publikujemy Rejestr Działalności Regulowanej:
PDFRejestr (632,37KB)