Miejsca zagospodarowania przez EKO – REGION Sp. z o.o. następujących odpadów;

  • zmieszane odpady komunalne – Instalacja MBP zlokalizowana na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gotartowie gm. Kluczbork eksploatowana przez EKO – REGION Sp. z o.o. oraz Składowisko odpadów komunalnych Świercze gmina Olesno eksploatowane przez Zakład Budowlany Józef Karkos
  • odpady zielone - brak odpadów
  • pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania – Instalacja MBP zlokalizowana na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gotartowie gm. Kluczbork eksploatowana przez EKO – REGION Sp. z o.o.