Firma zbierająca zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

  • Gmina Praszka w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kowalach (PSZOK)
  • EKO – REGION Sp. z o.o. podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych sprzed posesji dwa razy w ciągu roku.