Podmioty posiadające zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamb) na terenie Gminy Praszka wraz z transportem nieczystości ciekłych do oczyszczalni ścieków:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
„GOSKOM” Spółka z o.o.
ul. Powstańców Śl. 23,
46-320 Praszka
tel. 34/ 359-11-75

www.goskom.pl