DZIAŁALNOŚĆ KOŁA POLSKIEGO i PRASZKOWSKIEGO TOWARZYSTWA NUMIZMATYCZNEGO W PRASZCE

2001 Rok

Październik 2001 rok

10.X.2001- Zawiązała się grupa inicjatywna, która wystąpiła do Zarządu Oddziału PTN w Jastrzębiu Zdroju z prośbą o powołanie Koła w Praszce
23.X.2001- Zarząd Oddziału PTN na swoim posiedzeniu przychylił się do prośby grupy inicjatywnej i powołał do życia Koło PTN w Praszce
25.X.2001- Zebranie inauguracyjne Koła PTN w Praszce. Dokonano wyboru władz Koła. Prezesem został Zbigniew Szczerbik, sekretarzem Jarosław Marchewka, skarbnikiem Anna Jama, członkiem Zarządu Koła – Andrzej Musiał.

Listopad 2001 rok

Koło wykonało ciekawostkę numizmatyczną. Na monecie o nominale 200 złotych z 1974 roku zmieniono napis na rewersie, zamiast XXX LAT PRL umieszczono PTN PRASZKA 2001.

Grudzień 2001 rok

Pierwsza publikacja wydana przez koło PTN w Praszce: Kluczbork. Papierowy pieniądz zastępczy w latach 1914 – 1922, autorstwa Andrzeja Musiała i Zbigniewa Szczerbika.

5.XII.2001 Pierwszy numer Kwartnika – biuletynu informacyjnego Koła PTN w Praszce.
Kolega Andrzej Musiał, członek Zarządu Głównego PTN i Zarządu Koła PTN w Praszce, w Szkole Podstawowej w Komornikach zorganizował pokaz monet, map oraz wygłosił prelekcję na temat historii w Komornikach.

2002 Rok

Styczeń 2002 rok

Pierwszy okolicznościowy nadruk na banknocie upamiętniający pierwszą publikację Koła.

9.01.2002r Na posiedzeniu Koła PTN w Praszce, kolega Lesław Chmielewski zorganizował pokaz bonów zastępczych z terenu Rejencji Opolskiej z lat 1914 – 1924.

Luty 2002 rok

Koło PTN w Praszce wydało następny okolicznościowy nadruk na banknocie wycofanym z obiegu o nominale 50 złotych. Na awersie umieszczono herb miasta Praszki na rewersie skład osobowy Koła.

21.02.2002r Na posiedzeniu Koła PTN w Praszce kolega Andrzej Musiał wygłosił referat pt: Niemcy a 10-cio fenigowa moneta w latach 1873-2002.

Marzec 2002 rok

21.03.2002r oddano kolejny drugi numer Kwartnika.


Kwiecień 2002 rok

9.04.2002r oddano kolejny trzeci numer Kwartnika

Emisja pierwszego żetonu Koła PTN w Praszce, awers cyfra 1, obok pionowy napis ORT, po prawej stronie półkolisty napis PRASZKOWSKI, Rewers: w polu napis PTN, po jego bokach gwiazdki, u góry półkolisty napis 2002, a na dole też półkolisty PRASZKA. Autorem projektu awersu jest kolega Andrzej Musiał, rewersu koledzy Józef i Przemysław Kęsikowie.

Maj 2002 rok

9.V.2002r Koło PTN w Praszce przyłączyło się do obchodów 610 Rocznicy nadania praw miejskich w Praszce. Razem z Muzeum w Praszce zorganizowano sesję popularno naukową, na której wygłoszono następujące referaty:
• 610 lat nadania praw miejskich w Praszce – Zbigniew Szczerbik
• Władysław Jagiełło i jego monety – Andrzej Musiał
• 80. rocznica powrotu części Górnego Śląska do Polski – Kazimierz Grabiński
• Związek Polaków w Niemczech – Znak Rodła – Urszula Zajączkowska
• Przyczynek do emisji monet elbląsko-toruńskich bitych przez syna Władysława Jagiełły Kazimierza Jagiellończyka – Jarosław Dutkowski

Koło w Praszce wydało:
• Medal z węgla 610 LAT nadania praw miejskich w Praszce. Autorami projektu są: Piotr Tabaka i Zbigniew Szczerbik
• Żeton 610 lat Praszki – awers zaprojektował Andrzej Musiał, rewers Józef i Przemysław Kęsikowie
• Okolicznościowe nadruki na banknotach wycofanych z obiegu o nominałach 500, 100 i 50 złotych autorstwa Piotra Tabaki

Maj – sierpień – w Muzeum w Praszce czynna była wystawa Pt Władysław Jagiełło w numizmatyce, ze zbiorów kol. Andrzeja Musiała.

Czerwiec 2002 rok

6.06 i 12.06.2002 w Muzeum w Praszce kol. Andrzej Musiał wygłosił serię odczytów dotyczących numizmatyki. Udział w nich wzięli dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kowalach, młodzież z Gimnazjum w Praszce, oraz LO w Praszce.

21.06.2002 wydano czwarty numer Kwartnika

27.06.2002 na posiedzeniu Koła PTN w Praszce kol. Andrzej Musiał wygłosił referat Pt Półgrosz Władysława Jagiełły. Na tym posiedzeniu obecny był Prezes Koła PTN w Wieluniu kol. Henryk Hernant.

Od Wrzesień 2002 do do lutego 2003r – w Muzeum im. Jana Dzierżonia w Kluczborku można było zwiedzać wystawę Pt Władysław Jagiełło w numizmatyce ze zbiorów kol. A. Musiała

 

Październik 2002 rok

24.10.2002 – Koło PTN w Praszce wspólnie z Kołem PTN w Wieluniu zorganizowało wykład kolegi Jerzego Pinińskiego Pt „Kto i dlaczego chował monety”, podczas prelekcji obecny był także kol. Aleksander Kuźmin – prezes ZGł PTN.

24.10.2002 na posiedzeniu Koła PTN w Praszce kol. Anna Jama została odznaczona złotą odznaką PTN

24.10.2002 wydano piąty numer Kwartnika. Kolega Stanisław Łastówka – Prezes Oddziału PTN w Jastrzębiu Zdroju wykonał okolicznościowy nadruk na banknocie wycofanym z obiegu, upamiętniając pierwszą rocznicę powstania Koła PTN w Praszce.

PTN w Praszce – wydało kolejny trzeci żeton

Listopad 2002 rok

Wydanie 6 numeru Kwartnika

Grudzień 2002 rok

Wydanie 7 numeru Kwartnika

2003 Rok

Marzec 2003 rok

Wydanie 8 numeru Kwartnika

Maj 2003 rok

29.05.2003r na posiedzeniu Koła PTN w Praszce Andrzej Kriżanowski wygłosił wykład Pt Mennictwo Lwowskie w XIV w

30.05.2003r Koło PTN w Praszce wzięło udział w EUROPIKNIKU organizowanym w Praszce. Członkowie Koła przygotowali pokaz numizmatyczny.

Czerwiec 2003 rok

Wykonano okolicznościowy nadruk na banknotach wycofanych z obiegu o nominałach 50 i 100 złotych upamiętniający 25 –Lecie Pontyfikatu Papieża Jana Pawła II. Nadruk zaprojektował i wykonał kol. Stanisław Łastówka.


Lipiec 2003 rok

9.07.2003 rok odbyło się wyjazdowe posiedzenie Koła PTN w Praszce w restauracji Nad Stawem w Bogacicy. Swoją obecnością zaszczycili nas: Pani Krystyna Mękicka – siostra Patrona naszego Oddziału Juliusza Mękickiego., Lech Kokociński – Prezes i Członek honorowy PTN, Stanisław Łastówka – Prezes Oddziału PTN w Jastrzębiu Zdroju, Grzegorz Garus – Skarbnik Oddziału PTN w Jastrzębiu Zdroju, Bogusław Kuboczek – Dyrektor Galerii Historii Miasta, Zbiory Muzealne w Jastrzębiu Zdroju.

31.07.2003r wykonano okolicznościowy nadruk na banknocie wycofanym z obiegu o nominale 1 000 złotych upamiętniający 530 rocznicę urodzin i 460 śmierci Mikołaja Kopernika. Nadruk zaprojektował kol. Zbigniew Szczerbik, a wykonał kol. ST. Łastówka.

Sierpień 2003 rok

2.08.2003r przypadła rocznica urodzin ś.p. Juliusza Mękickiego – patrona Oddziału PTN w Jastrzębiu Zdroju. Z tej okazji delegacja naszego Koła w osobach kol. A. Musiał i kol. Z. Szczerbik odwiedzili grób patrona, orza zapalili lampkę.

13.08.2003 kolega Aleksander Kuźmin – Prezes Oddziału PTN w Gdańsku wygłosił wykład Pt „Techniki mennicze w Polsce od XVI do XVII w”

28.08.2003r na posiedzeniu Koła PTN w Praszce kol. Lesław Chmielewski zorganizował pokaz bonów zastępczych z terenu Górnego Śląska z lat 1914 do 1924.

Listopad 2003 rok

15.11.2003 r - odbyła się I Ogólnopolska Aukcja Numizmatyczna Polskiego Pieniądza Zastępczego., zorganizowana przez Koło Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Praszce. Impreza powyższa odbyła się w Muzeum w Praszce. Aukcja zgromadziła ponad 40 uczestników z terenu całej Polski. Imprezie towarzyszyło spotkanie kolekcjonerskie na którym zorganizowano 10 stanowisk. Wydano Katalog I Ogólnopolskiej Aukcji Numizmatycznej Polskiego Pieniądza Zastępczego – opracowany przez kolegę Andrzeja Musiała.

Wydano 5 numerów Kwartnika

2004 Rok

Styczeń 2004 rok

29.01.2004 kol. A. Musiał wygłosił prelekcję Pt „Skarb Żebraczy z Niemonajtis na Litwie”
Zorganizował też pokaz tego niezwykłego znaleziska. Na zebraniu obecny był Józef Dembiniok z Muzeum w Chorzowie.

Luty 2004 rok

11.02.2004 kol. A. Musiał zorganizował pokaz monet polskich z różnych wieków. Zaprezentowano m.in. monety Stanisława Augusta Poniatowskiego, oraz monety polskie XIX i XX wieku.

26.02.2004 odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła PTN w Praszce.

29.02.2004 kol. A. Musiał na posiedzeniu Oddziału PTN w Bełchatowie urządził pokaz skarbu z Niemonajtis na Litwie

Marzec 2004 rok

3.03.2004 kol. A. Musiał na posiedzeniu Czeskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Havirzowie wygłosił prelekcję Pt „Ciekawostki w numizmatyce polskiej”, oraz zaprezentował bon ze szpitala psychiatrycznego w Wąsoszu.
13.03.2004r członkowie Koła PTN zorganizowali wycieczkę do Krakowa. Jej punktem centralnym było zwiedzenie wystawy Pt „Memoriae Donatorum”, w hołdzie donatorom (ofiarodawcom) zorganizowanej przez Gabinet Numizmatyczny Muzeum Narodowego w Krakowie.

Kwiecień 2004 rok

24.04.2004 w salach Muzeum dawnego kupiectwa w Świdnicy nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy Pt „Papierowy Pieniądz Zastępczy Środkowego Przedsudecia w latach 1914-1924 – ze zbiorów Janusza Adama Kujata.

27.04.2004 kol. A. Musiał wygłosił referat Pt „Dzieje Pieniądza” w Gimnazjum Publicznym w Rudnikach. Prelekcja połączona była z pokazaniem walorów numizmatycznych.

Maj 2004 rok

10.05.2004r kol. A. Musiał na posiedzeniu Koła PTN w Oleśnie wygłosił prelekcję Pt „Ciekawostki w numizmatyce polskiej”, oraz zaprezentował bon ze szpitala psychiatrycznego w Wąsoszu.

12.05.2004 na posiedzeniu Koła PTN w Praszce kol. Aleksander Kuźmin wygłosił referat Pt „Związki numizmatyki z heraldyką”, prelekcja połączona była z bardzo bogatym pokazem herbów i literatury heraldycznej. W posiedzeniu naszego Koła uczestniczył także Jarosław Dutkowski – Redaktor Naczelny Przeglądu Numizmatycznego.

14.05-15.05.2004r we Lwowie odbyła się konferencja naukowa Pt „Obieg pieniężny na Ukrainie dawniej i dziś”. Udział w niej wziął kol. A. Musiał, który wygłosił referat Pt „Bony województwa lwowskiego” w zbiorze Tadeusza Solskiego.

Lipiec 2004 rok

14.07.2004r członkowie Koła odbyli wyjazdowe zebranie w restauracji Nad Stawem w Bogacicy. Obecnych było 19 osób. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze.

Wrzesień 2004 rok

8.09.2004r na zebraniu Koła kol. Lesław Chmielewski zorganizował pokaz bonów zastępczych z różnych regionów Polski

W roku 2004 wydano 5 numerów Kwartnika

2005 Rok

Styczeń 2005 rok

19.01.2005 Praszka obchodziła 60. rocznicę wyzwolenia spod okupacji niemieckiej. Rocznica stała się okazją do wybicia okolicznościowych żetonów. Na awersie każdego z nich centralnie umieszczono w dwóch wierszach datę: 19.I/1945; a w otoku napis: 60 Rocznica Wyzwolenia Praszki 2005. rewers żetonu przedstawia nominał, a nad nim napis półkolisty PRASZKOWSKI. Żeton wybito w 3 nominałach 1,2,5 ORTÓW PRASZKOWSKICH, które to ORTY przyjęto z dawnych emisji żetonów okolicznościowych z 2002 roku. Żetony zostały wybite z krążków aluminiowych o średnicy 23 mm. Ich projektantem i wykonawcą jest kolega Józef Kęsik.

Luty 2005 rok

9.02.2005r kol. A. Musiał wygłosił prelekcję Pt ”Fałszerstwa monetarne”. Wykład został połączony z pokazem fałszerstw numizmatycznych.

Marzec 2005 rok

31.03.2005r kol. A. Musiał wygłosił prelekcję Pt. „Banknoty w Europie podczas II wojny światowej” . wykład został połączony z pokazem banknotów emitowanych w latach 1939-1945, szczególnym zainteresowaniem cieszyły się banknoty wykonane dla okupowanych Niemiec przez Aliantów.

Kwiecień 2005 rok

Koło PTN w Praszce wykonało dwa okolicznościowe nadruki na banknotach wycofanych z obiegu. Pierwszy został wykonany dla uczczenia śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II.

2.04.2005r drugi nadruk został wykonany dla upamiętnienia wyboru nowego Papieża Josepha Ratzingera na Tron Piotrowy. Nowy Ojciec Święty przyjął imię Benedykta XVI. Nadruki zaprojektował i wykonał kol. ST. Łastówka – Prezes Jastrzębskiego Oddziału PTN.

Maj 2005 rok

27 -29.05.2005r w Sanoku obradował VII Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Oddział PTN w Jastrzębiu reprezentowali: kol. Z. Szczerbik – Prezes Koła PTN w Praszce i kol. ST. Łastówka – prezes Oddziału PTN w Jastrzębiu Zdroju. Na 61 delegatów – przybyło 56.

Lipiec 2005 rok

13.07.2005r kolejne wyjazdowe zebranie członków Koła PTN w Praszce w restauracji Nad Stawem u Rudolfa w Bogacicy, gdzie przy smacznej golonce i miłej atmosferze można było spokojnie dyskutować nad problematyką polskiej numizmatyki.

 

Sierpień 2005 rok

6.08.2005r kol. A. Musiał w imieniu członków PTN w Praszce zapalił znicz na grobie patrona jastrzębskiego Oddziału PTN Juliana Mękickiego, na cmentarzu w Gliwicach.

Wrzesień 2005 rok

1.09.2005r kolega A. Musiał na posiedzeniu Oddziału PTN w Bełchatowie wygłosił referat Pt „Inflacja niemiecka – medale inflacyjne (żebracze)”

Październik 2005 rok

12.10.2005r na posiedzeniu Koła kol. A. Musiał wygłosił referat Pt „Miedziane monety austriackie z lat 1760-1857”. Prelekcji towarzyszył pokaz miedzianych numizmatów austriackich.

20.10.2005r w salach Muzeum w Praszce odbyło się I Ogólnopolskie Seminarium pt: „Regionalne Czasopisma Numizmatyczne w Polsce”. Jego organizatorami byli: Muzeum w Praszce, Koło PTN w Praszce, oraz Redakcja Grosza. Seminarium zgromadziło ponad 60 uczestników. Z okazji I Seminarium w Praszce, nasze Koło przygotowało zestaw pamiątek dla każdego uczestnika. W jego skład wchodzi bon o nominale 25 Ortów, zaprojektowany przez Przemka Kęsika i Wojciecha Cielucha, okolicznościowy nadruk na banknocie wycofanym z obiegu o nominale 100 złotych zaprojektowanego przez kol. A. Musiała i Z. Szczerbika a wykonany przez kol. St. Łastówkę, oraz zestaw trzech żetonów o nominale 1,2 i 5 ORTÓW i klipy o nominale 5 ORTÓW. Żetony posiadają identyczne rewersy projektu A. Musiała, różnią się jedynie awersami projektu kolegi Józefa Kęsika w aluminium.

Podczas I Seminarium dwaj członkowie kapituły Medalu Honorowego im. Juliusza Mękickiego kol. A. Musiał i kol. A. Kuźmin wręczyli medal panu Kazimierzowi Chorosiowi i panu Januszowi Modrzyńskiemu – dyr. Muzeum w Chorzowie.

W roku 2005 wydano sześć numerów Kwartnika

2006 Rok


Luty 2006 rok

4 02.2006r odbyła się narada prezesów Oddziałów i Kół PTN w Warszawie

23.02.2006r prof. Dr hab. Marian Mielczarek wygłosił prelekcję Pt „Ateńskie Sówki – najpopularniejsze monety starożytnej Grecji”, niezwykle ciekawie i przejrzyście gość zaprezentował ten trudny i mało znany problem wśród szerokiej rzeszy kolekcjonerów. Podczas spotkania Zbigniew Szczerbik prezes Koła PTN w Praszce został odznaczony złotą odznaką za zasługi dla Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego.

 

Marzec 2006 rok

29.03.2006 na posiedzeniu Zarządu Oddziału PTN w Jastrzębiu Zdroju skreślono z listy członków Koła PTN w Praszce 13 członków bez podania przyczyny.

Kwiecień 2006 rok

12.04.2006 zawiązał się Komitet założycielski Praszkowskiego Towarzystwa Numizmatycznego złożony z osób wydalonych przez Zarząd Oddziału w Jastrzębiu Zdroju.

25.04.2006 Praszkowskie Towarzystwo Numizmatyczne otrzymało zaproszenie na wystawę organizowaną przez kolegów z Wielunia „500 Lat Pierwszej Daty na Monecie Polskiej 1507-2007” .

27.04.2006 opracowanie i wypełnienie listy osób deklarujących chęć przynależności do nowo organizowanego stowarzyszenia pod nazwą PRASZKOWSKIE TOWARZYSTWO NUMIZMATYCZNE.

Maj 2006 rok

10.05. 2006 omówienie spraw związanych z utworzeniem PTN oraz przygotowanie pisma do Starostwa Powiatowego w Oleśnie w celu rejestracji stowarzyszenia.

16.05.2006 rejestracja Praszkowskiego Towarzystwa Numizmatycznego – 11 osób

25.05.2006 wybory władz Praszkowskiego Towarzystwa Numizmatycznego w skrócie PTN. Zarząd: Przewodniczący: Stanisław Gniadek, skarbnik Anna Jama, sekretarz Józef Kęsik (komisja rewizyjna – 3 osoby).
Koledzy A. Musiał i L. Chmielewski zaprezentowali zbiór monet, odznaczeń i medali. Koleżanka Teresa Kęsik zaprezentowała posiadany zbiór monet EURO

Czerwiec 2006 rok

14.06.2006 na zebraniu zaszczycił nas kol. Przemysław Sosnowski – Polak pracujący w Londynie, opowiadał o zbieraniu monet angielskich i o monetach z całego świata

29.06.2006 przygotowania do wystawy Pieniądz na ziemiach polskich organizowanej w Muzeum w Praszce w miesiącach wrześniu i październiku 2006 roku.

Wrzesień 2006 rok

13.09.2006 przygotowania do wycieczki do miasta Havirov w Czechach i na aukcję numizmatyczną oraz do II Seminarium Pt „Problematyka Pieniądza Zastępczego na Łamach Regionalnych Czasopism Numizmatycznych.

28.09.2006 nadanie tytułu Honorowego Członka Praszkowskiego Towarzystwa Numizmatycznego koledze Andrzejowi Musiołowi.

 

 

 

Październik 2006 rok

8.10.2006 odbyła się wycieczka do Czech wspólnie z Wieluńskim Towarzystwem Numizmatycznym. Jedenastu naszych członków było na aukcji numizmatycznej w Havirowie, na której organizatorzy wystawili 1481 pozycji monet, banknotów, medali i odznaczeń świata. Odwiedziliśmy miejsce katastrofy w której zginęli w 1932 Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura.
19.10.2006 w Muzeum w Praszce odbyło się II Ogólnopolskie Seminarium Pt „Problematyka pieniądza Zastępczego na Łamach Regionalnych Czasopism Numizmatycznych” .wzięło w nim udział ponad 60 pasjonatów numizmatyków z całego kraju. Organizatorami Seminarium byli: Irena Szczepańska, Praszkowskie Towarzystwo Numizmatyczne, oraz Redakcja Czasopisma Grosz. Prezes PrTN w Praszce ST. Gniadek wręczył akt nadania honorowego członkostwa PTN Andrzejowi Musiołowi. Przygotowano zestaw pamiątek dla każdego uczestnika. W jego skład wchodzi kupon do akcji Katowicka Spółka Akcyjna dla Górnictwa i Hutnictwa, okolicznościowy nadruk na banknocie wycofanym z obiegu o nominale 100 złotych, zaprojektowany przez kol. Andrzeja Musiała, exlibris Oddziału PTN w Jastrzębiu Zdroju, folder miasta Praszki, oraz folder wystawy w muzeum w Praszce „Pieniądz na ziemiach polskich”, zestaw 3 żetonów 1, 2 i 5 Ortów. Żetony posiadają rewersy projektu Andrzeja Musiała, różnią się jedynie awersami projektu kol. Józefa Kęsika w aluminium i mosiądzu.

25.10.2006 w Muzeum w Praszce odbyła się uroczystość 5 Lat Koła Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Praszce, na którą zostaliśmy zaproszeni. Był tort z napisem 5 Lat Koła PTN w Praszce- serdeczne życzenia. Dla wszystkich zaproszonych gości były przygotowane okolicznościowe pamiątki w postaci nadruku na banknocie wycofanym z obiegu o nominale 20 złotych, exlibris, , karta korespondencyjna V LAT KOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA NUMIZMATYCZNEGO.

2007 Rok

Marzec 2007 rok

29.03.2007 na zaproszenie Dyrektora Muzeum w Praszce p. Ireny Szczepańskiej oraz PrTN przyjechał z prelekcją i pokazem numizmatycznym pan Tomasz Bylicki – znawca medali i medalierstwa. Szanowny gość wygłosił odczyt „Królewska Pamiątka Chocimskiego Zwycięstwa”.

Wrzesień 2007 rok

27.09.2007 zatwierdzono wzór odznaki organizacyjnej Praszkowskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Okrągła odznaka o średnicy 23 mm na szpilce. W polu poziomy napis w 3 wersach PRASZKOWSKIE TOWARZYSTWO NUMIZMATYCZNE. Tło kolorowe, obwódka i napis biały. Postanowiono wprowadzić 4 stopnie.
I stopień – odznaka koloru żółtego (dla członków nowoprzyjętych i sympatyków)
II stopień – odznaka koloru zielonego (dla członków z rocznym stażem)
III stopień – kolor niebieski dla aktywnie pomagających w statutowych działaniach
IV stopień – kolor czarny dla zasłużonych wraz z dyplomem nadania (3/4 głosów) o nadanie może wystąpić członek PrTN.


Październik 2007 rok

10.10.2007r w Muzeum w Praszce odbyło się spotkanie Praszkowskiego Towarzystwa Numizmatycznego oraz innych sympatyków i mieszkańców Praszki z profesorem Marianem Mielczarkiem, autorem bardzo długo oczekiwanej książki Pt „Mennictwo Starożytnej Grecji” cz.1 Mennictwo okresów archaicznego i klasycznego”. Autor jest Prezesem Zarządu Głównego PTN.

25.10.2007r Zarząd PTN zamówił okrągłą pieczęć z wizerunkiem Władysława Jagiełły o treści: PRASZKOWSKIE TOWARZYSTWO NUMIZMATYCZNE.

Listopad 2007

16.11.2007 W salach Muzeum w Praszce odbyło się III Ogólnopolskie Seminarium „Znaleziska Numizmatyczne w Regionalnych Czasopismach Numizmatycznych” organizatorami byli: Dyrektor Muzeum w Praszce, Praszkowskie Towarzystwo Numizmatyczne, Redakcja Grosza. Przygotowano dla uczestników pamiątkowe koperty w których był nadruk okolicznościowy na kuponie akcji, nadruk na banknocie wycofanym z obiegu o nominale 50 złotych, żetony 1,2 i 5 Ortów.


29.11.2007 PrTN zorganizowało spotkanie koleżeńskie z okazji imienin patrona numizmatyków św. Eligiusza połączone z aukcją numizmatyczną. Walory zostały przekazane przez członków PTN. Było 76 pozycji.

2008 Rok


Marzec 2008

27.03.2008 odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze. Przyjęto rezygnację Stanisława Gniadka – Przewodniczącego PrTN, wybrano kol. Konstantego Poniatowskiego. Obecny skład Zarządu : Przewodniczący – Konstanty Poniatowski, Skarbnik – Anna Jama, Sekretarz – Kęsik Józef, Członek Zarządu – Andrzej Musiał.

Październik 2008

18.10.2008 IV Ogólnopolskie Seminarium Numizmatyczne „Medale na Łamach Regionalnych Czasopism Numizmatycznych”.. Organizatorzy: Muzeum w Praszce, PrTN, Redakcja Grosza. Zgromadziło ono około 50 numizmatyków z całej Polski. Organizatorzy przygotowali 3 okolicznościowe wystawy;
• Świat Medali (ze zbiorów A.Musiała, A.Pyziaka, ST. Łastówki)
• Bony Towarowe (ze zbiorów Józefa Kęsika)
• Exlibrisy Muzeów Polskich (dar Wiesława Zawadzkiego dla Muzeum)

 

 

 

2009 Rok

Marzec 2009 rok

11.03.2009 PrTN w Muzeum w Praszce zorganizowało spotkanie kolekcjonerskie połączone z Aukcją Numizmatyczną. Został wygłoszony okolicznościowy referat o tematyce numizmatycznej, oraz złożono życzenia z okazji Dnia kobiet. Na Aukcję wystawiono 204 walory.

Lipiec 2009 rok

8.07.2009 Zarząd PrTN podjął uchwałę o wybiciu żetonu okolicznościowego z okazji V Seminarium Numizmatycznego w Praszce Pt”Ludzie Numizmatyki na Łamach Regionalnych Czasopism Numizmatycznych” . Zetony będą miały nominał 1,2 i 5 Ortówo średnicy 23 mm z aluminium i będą stanowiły pamiątkę dla uczestników Seminarium. Zostaną również wybite żetony o nominałach 1,2 i 5 Ortów o średnicy 21 mm z mosiądzu, które w wersji limitowanej będą tylko dla członków Koła. Całość prac wykona kol. Józef Kęsik.

Wrzesień 2009 rok

19.09.2009 W salach Muzeum w Praszce odbyło się V Ogólnopolskie Seminarium pod tytułem „Ludzie Numizmatyki na Łamach Regionalnych Czasopism Numizmatycznych”. Organizatorami byli: Muzeum w Praszce, Praszkowskie Towarzystwo Numizmatyczne, oraz Redakcja Grosza. Seminarium zgromadziło ponad 60 uczestników z całej Polski.. Kapituła Medalu im. Juliusza Mękickiego wręczyła medal panu Piotrowi Kalinowskiemu.

Grudzień 2009 rok

10.12.2009 W salach Muzeum odbyła się Aukcja Numizmatyków Praszkowskich. Zgromadzono 222 walory. Dochód z Aukcji zostanie przeznaczony na działalność statutową naszego Koła.

2010 Rok

Styczeń 2010 rok

19.01.2010 PrTN zostało zaproszone na uroczyste spotkanie z okazji 10-cio lecia Zorganizowanego Ruchu Numizmatycznego w Wieluniu, zorganizowanego w Wieluńskim Domu Kultury. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkową kopertę, w której były pamiątkowe gadżety.

 

 

Kwiecień 2010 rok

17.04.2010 W Muzeum w Praszce odbyło się spotkanie rocznicowe GROSZA. Przybyli prawie wszyscy zaproszeni goście, którzy niezwykle hojnie obdarowali i wyróżnili Redakcję. Wygłoszono 3 referaty:
• Katalogi monet wojskowych - Mirosław Bartoszewicki
• Związki heraldyki z numizmatyką - Aleksander Kuźmin
• 25-Lecie Kwartnika Numizmatycznego GROSZ - Andrzej Musiał
Ogromną niespodziankę sprawiła p. Irena Szczepańska – Dyrektor Muzeum, która podjęła wszystkich uczestników własnoręcznie wykonanym jubileuszowym tortem.

Maj 2010 rok

7.05.2010 Praszkowskie Towarzystwo Numizmatyczne otrzymało zaproszenie od Burmistrza Praszki i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce na Uroczystość Obchodów Dnia Praszki w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu. Towarzystwo reprezentowali Anna i Stanisław Jamowie.


Sierpień 2010 rok

23.08.2010 zmarł członek PTN pan Włodzimierz Bardelski. Cześć Jego Pamięci!!!

Wrzesień 2010 rok

18.09.2010 W Muzeum w Praszce odbyło się już kolejne VI Seminarium. W tym roku zatytułowano go: „Fałszerstwa Numizmatyczne na Łamach Regionalnych Czasopism Numizmatycznych”. Organizatorami byli: Muzeum w Praszce, PTN i Redakcja Grosza. Przybyli goście z całej Polski (Bielska Białej, Chorzowa, Gdańska, Lublina, Warszawy, Wielunia, Świebodzic, Radomia, Suwałk, Pszczyny, Wrocławia). Na szczególną uwagę zasługuje fakt przybycia przedstawicieli Towarzystwa Przeciwników Złomu Numizmatycznego z panem Tadeuszem Kałkowskim. Uroczystego otwarcia dokonali: dyrektor Muzeum – Irena Szczepańska i Redaktor Naczelny Grosza – Andrzej Musiał. Kapituła Medalu im. Juliusza Mękickiego uhonorowała pana Józefa Dembinioka – kierownika Działu numizmatycznego Muzeum w Chorzowie. Organizatorzy przygotowali pamiątkowe zestawy w skład którego wchodziły: żeton „Półgrosz Władysława Jagiełły” z kolekcji kol. A. Musiała., dwa foldery z Muzeum z Praszki autorstwa Z. Szczerbika. Organizatorzy wydali też referaty wygłoszone na V Seminarium z 2009 roku.

Październik 2010

Październik 2010 W Gazetce Zakładowej firmy NEAPCO (dawniejsze POLMO PRASZKA) ukazał się wywiad z p. Józefem Kęsikiem, kolekcjonerem bonów towarowych wydawanych na terenie zakładu. Pan Józef Kęsik jest członkiem PTN, który zebrał pokaźny zbiór bonów towarowych i opracował ich katalog, który wydany został drukiem w 2010 roku. Z własnoręczną dedykacją autora posiadamy egzemplarz w naszej Kronice.

 


2011 Rok


Kwiecień 2011 rok

13.04.2011 Praszkowskie Towarzystwo Numizmatyczne zorganizowało już kolejną Aukcję numizmatyczną, która odbyła się w salach Muzeum w Praszce. Zgromadzono 203 pozycje nie tylko numizmatyczne.

 


Maj 2011rok

9.05.2011 Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Starostwo Powiatowe w Oleśnie i Urząd Miejski w Praszce zaprosili nas na spotkanie „Dlaczego zwycięskie III Powstanie Śląskie? – w 90. rocznicę zrywu powstańczego Ślązaków” . spotkanie odbyło się w ramach cyklu Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów miast i gmin. Spotkanie odbyło się w Muzeum w Praszce. Prelegentem był pan Józef Musioł. W Muzeum nastąpiło otwarcie wystawy Pt. „90. rocznica Plebiscytu i Powstań Śląskich”

Czerwiec 2011 rok

28.06.2011 uczestniczyliśmy w Aukcji Numizmatycznej zorganizowanej przez Wieluńskie Towarzystwo Numizmatyczne., która odbyła się w Wieluńskim Domu Kultury.

Wrzesień 2011 rok

8.09.2011 Prezes Lubińskiego Towarzystwa Numizmatycznego pan Tadeusz Szaraniec przekazał nam listowne podziękowanie za katalogi, które p. Józef Kęsik im podarował.
„Kolego Józefie: Tobie autorowi, składamy gratulacje za wyjątkowy wkład w popularyzacji historii regionu, w którym mieszkasz i pracujesz”.


17.09.2011 W Muzeum w Praszce odbyło się już VII Ogólnopolskie Seminarium Numizmatyczne pod tytułem: „Materiały używane do produkcji pieniądza”. Organizatorami byli: Muzeum w Praszce, PrTN i Redakcja Grosza. Po raz kolejny Praszka stała się centrum numizmatycznym kraju. W trakcie Seminarium wygłoszono szereg referatów. Po części seminaryjnej goście zwiedzali Praszkę – oba miejscowe kościoły, cmentarz żydowski, pomnik Potockiego w Strojcu. Spotkanie zakończyło się ogniskiem na zapleczu hali sportowej, gdzie w przyjacielskiej atmosferze można było wymieniać doświadczenia i dzielić się wiedzą nie tylko numizmatyczną.

Październik 2011 rok

15.10.2011 Praszkowskie Towarzystwo Numizmatyczne uczestniczyło w III Seminarium i Spotkaniu Autorów Wrocławskich Zapisków Numizmatycznych, które odbyło się w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. PTN reprezentowali: kol. A. Musiał, kol. J. Kęsik, kol. S. Gniadek, A i S. Jamowie. Po wysłuchaniu referatów zwiedzaliśmy zamek i Muzeum Piastów Śląskich oraz wystawę numizmatyczną ze zbiorów Muzeum. Wieczorem byliśmy uczestnikami koncertu muzycznego na Zamku.


Listopad 2011 rok

13.11.2011 Praszkowskie Towarzystwo Numizmatyczne zostało zaproszone do Radomska na obchody „25 lat działalności Oddziału im. Leszka Czarnego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Radomsku”. (1986-2011). Praszkowskie Towarzystwo Numizmatyczne reprezentowali: A. Musiał, Józef Kęsik, Zbigniew Rudzik, Stanisław Jama.

 

 Kliknij, aby powiększyć
rozmiar: 5,25 KB
pobrań: 5
data: 2012-04-25 09:23:09