ZARZĄD
Ochotniczej Straży Pożarnej w Strojcu

kadencja 2021 - 2026

Prezes - AMADEUSZ RZEPKA
Wiceprezes - MACIEJ STOCHNIAŁEK
Wiceprezes Naczelnik - ARTUR PSZENICA
Zastępca Naczelnika - FILIP MORDAL
Sekretarz - KRZYSZTOF SZUKAŁA
Kronikarz - PAWEŁ ŻYTA
Gospodarz - KONRAD KUC
Członek Zarządu - GRZEGORZ PAWELCZAK

CZŁONKOWIE

Stowarzyszenie liczy 70 członków w tym:

33 czynnych, 7 honorowych, 18 wspierających i 12 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

PODZIAŁ BOJOWY

1. Samochód gaśniczy GBA RENAULT MIDLINER
2. Samochód do ratownictwa technicznego GLBM-Rt RENAULT MASTER
 

AKTUALNOŚCI

HISTORIA

Inicjatorem powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Strojcu w roku 1918 był miejscowy nauczyciel p. Kamosiński. Stało się to po pożarze od kolejki wąskotorowej, która przebiegała przez Strojec od Zawisny do Parzymiech, służyła do przewozu drewna. Spaliła się wtedy chata drewniana – dom mieszkalny.

Działka pod budynek remizy została przekazana za symboliczną złotówkę przez administratora MZG. Budowę pierwszej remizy strażackiej rozpoczęto w roku 1923 z inicjatywy ówczesnego dyrektora kopali rudy w Strojcu p. Kątkiewicza i spółki. Materiały potrzebne na budowę takie jak kamienie drewno przekazała kopalnia. Początkowo remiza składała się z wozowni oraz dwóch małych pomieszczeń ze sceną. Od samego początku stała się Ośrodkiem życia kulturowego dla wioski i okolicy. Po wojnie w latach 40-tych remiza została przebudowana i rozbudowana. Zmieniła swój kształt oraz rozmieszczenie pomieszczeń. W latach 70-tych zakończono remont remizy który od tamtego czasu nie został zmieniony.

Działalność jednostki OSP skupiona jest wokół sztandaru, który reprezentuje OSP na różnych imprezach i uroczystościach. Ufundowany został przez społeczeństwo Strojca, Skotnicy i Rosoch w 1957. W akt fundacji włączyło się wiele ludzi pochodzących z tych wiosek, przebywających na stałe poza nimi.

W początkowym okresie straż w Strojcu dysponowała tylko wiadrami i wyznaczonymi do pożarów końmi z furmankami. W miarę czasu i postępu technicznego zmieniało się wyposażenie bojowe jednostki. W miejscu trąbki sygnałowej, która odpowiednią tonacją zapraszała strażaków na zbiórki, a jeszcze inną alarmowała o pożarze, pojawiła się syrena alarmowa. Za własne fundusze zgromadzone przez straż zakupiono pierwszą motopompę – M-200, kolejna M-800 była nagrodą na zawodach byłego powiatu wieluńskiego. Z upływem czasu zmieniały się środki lokomocji w straży. Jako pierwszy pojawił się wóz konny na kołach gumowych, przystosowany do ciągnika. Było na nim miejsce na motopompę oraz pozostały sprzęt. Ważnym wydarzeniem w historii jednostki był zakup wozu bojowego z prawdziwego zdarzenia – jakim owym czasie był STAR -21. Kolejnym samochodem w jednostce w Strojcu był na podwoziu wojskowego samochodu terenowego STAR 6/6. W Późniejszym czasie były takie samochody jak ŻUK, IVECO MAGIRUS (do roku 2017). Rok 1997 był dla jednostki bardzo przełomowy po prawie 80 latach istnienia straży jednostka zostaje włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, w którym znajduje się do dziś. W roku 2014 straży udało się zebrać pieniądze na zakup pierwszego w historii fabrycznie nowego wozu bojowego RENAULT MASTER.