Nazwa:

Ochotnicza Straż Pożarna w Przedmościu

 

 

Forma Prawna:

Stowarzyszenie
KRS 24031   REGON  531 610 144

 

Numer Konta Bankowego:

Bank Spółdzielczy w Praszce 

96 8269 0007 2000 0000 1212 0001

 

Adres do korespondencji:

Przedmość ul. Główna 24 

46-320 Praszka

 

Adres do korespondencji e-mail:

ospprzedmosc@interia.pl  

 


Kontakt z członkami zarządu:

Naczelnik - 603 865 949

Sekretarz - 694 083 632 

Gospodarz - 880 777 658