Nazwa: Ochotnicza Straż Pożarna w Przedmościu

Forma Prawna:  Stowarzyszenie

KRS 24031

REGON  531 610 144

 

Numer Konta Bankowego:
Bank Spółdzielczy w Praszce
96 8269 0007 2000 0000 1212 0001

 

Adres do korespondencji:
Przedmość
 ul. Główna 24
46-320 Praszka

 

Adres do korespondencji e-mail:
ospprzedmosc@interia.pl

 

Kontakt z członkami zarządu:

Naczelnik - 603 865 949
Sekretarz - 694 083 632
Gospodarz - 880 777 658