HISTORIA  ORKIESTRY

Orkiestra dęta OSP Przedmościu powstała w 1915r. Inicjatorami jej założenia byli Mieszkalski Roch i Nowak Antoni.
 
Był to poważny wysiłek organizacyjny, ponieważ brakowało funduszy na instrumenty i ludzi umiejących na nich grać. Znaleziono rozwiązanie w ten sposób że zakupiono instrumenty z pieniędzy społecznych a za naukę grania, którą prowadził kapelmistrz Domagała ze Skomlina płacono po połowie: jedną połowę płacili uczący się grać a drugą część płaciła straż.
 
Skład orkiestry zmieniał się, ale zawsze było w niej około dwudziestu osób. Pierwszym kierownikiem orkiestry był Małycha Władysław. Naukę gry na instrumentach prowadził kapelmistrz Domagała ze Skomlina. 
 
Fundusze na instrumenty straż zdobyła w pewnej części z dochodów t.z. ziemi gromadzkiej, z darowizn od społeczeństwa, pomógł również ksiądz Marcinkowski. 
 
Jednak korzystając z okazji należy wspomnieć o konflikcie między ks. Marcinkowskim a strażą. Wynikł on stąd, że ksiądz Marcinkowski, który włożone pieniądze na instrumenty zebrał od mieszkańców wsi, chcąc odgrywać główną role i rządzić strażą. Te nieporozumienia zostały zażegnane w ten sposób, że strażacy spłacili tę sumę pieniędzy księdzu. Mieszkalski Roch zniechęcił się do pracy w straży i rezygnuje z pełnionej funkcji naczelnika, wracając do pracy w straży ponownie dopiero po przeniesieniu ks. Marcinkowskiego do innej miejscowości.
 
W 1976r. ogłoszono młodzieży że, Ochotnicza Straż Pożarna rozpoczęła werbunek wszystkich chętnych do nauki gry na instrumentach dętych. Zgłosiło się 25 kandydatów. Do nauki gry zaangażowano Mieszkalskiego Romana syna Józefa. Jak się później okazało, nauka gry nie mogła być kontynuowana, ze względu na niewielka ilość instrumentów. Chętnych było 25 osób natomiast instrumentów było tylko 11 sztuk. Na początku jeden instrument przypadał na dwóch uczniów, co nie bardzo wychodziło. W związku z powyższym zarząd OSP Przedmość zwrócił się z prośbą do Wojewódzkiego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych w Częstochowie, o pomoc finansową dla jednostki na zakup instrumentów dętych. Zarząd wojewódzki co prawda obiecał przyznanie środków na zakup instrumentów ale obietnicy nie dotrzymał. 
 
W związku z częściowym utworzeniem odmłodzonej  orkiestry dętej, przed nowo wybranym zarządem stoją wyzwania, związane z uzupełnieniem brakujących instrumentów dętych. Rozpoczęto energiczne działania zmierzające do zdobycia środków finansowych. Na skutek uzyskania informacji, udało się zdobyć osiem instrumentów dętych, leżących w magazynie Liceum Ogólnokształcącego w Praszce. Instrumenty po długich i mozolnych staraniach wypożyczono. Dwa instrumenty wypożyczono od Grajnerta Pawła z Praszki. Po zdobyciu 10-ciu instrumentów dętych, prawie każdemu uczniowi przydzielono odpowiedni instrument,  zakupiono też podręczniki do nauki gry i umundurowanie. Duże uznanie należy się Mieszkalskiemu Romanowi, kapelmistrzowi orkiestry dętej z Przedmościa, który dużą część swojego czasu poświęcał orkiestrze. Załatwiał sprzęt muzyczny we Wrocławiu, Częstochowie, Łodzi gdzie tylko było to możliwe. Po załatwieniu niezbędnych spraw w związku z nauką gry oraz przełamaniu trudności w dniu 10 marca 1977r. rozpoczęto planową naukę gry. Już po miesiącu nauki gry, orkiestra opanowała grę na poziomie dostatecznym.
 
Po raz pierwszy orkiestra dęta w odnowionym składzie,  wystąpiła publicznie podczas Zmartwychwstania Pańskiego 10.04.1977r. Trud i zaangażowanie wszystkich członków zespołu dało pozytywny efekt dla mieszkańców wsi. Już w dniu tradycyjnego dyngusu czyli 11.04.77r. mieszkańcy wsi okazali się bardzo hojni, nie szczędząc datków dla kwestujących strażaków.
Zwiększono ilość prób tak aby orkiestra wystąpiła oficjalnie w pochodzie pierwszomajowym w Praszce.
Orkiestra OSP Przedmość w czasach swojej świetności i rozkwitu miała uznanie nie tylko w gminie Praszka, ale również na szczeblach wojewódzkich takich jak Częstochowa i inne.
Naczelnik Urzędu Miasta i gminy w Praszce widząc ogromne postępy w grze, i uznanie na szczeblach wojewódzkich, postanowił dofinansować orkiestrę dęta OSP Przedmość.
W związku z przełamaniem trudności, naukę gry kontynuowano. W listopadzie 1977r. orkiestra dęta brała udział w przeglądzie orkiestr w Częstochowie w którym wypadła bardzo dobrze. Zespół brał również udział w prymicjach księży w 1977r. Jachymczyka Stanisława i Bryji Janusza, a w 2001r. w prymicjach księdza - zakonnika Zgrai Stanisława
 
Przez kolejne lata orkiestra dęta, zmagała się z wieloma trudnościami. Prowadzono nabór nowych członków, zmienił się również kapelmistrz ze względu na  śmierć poprzedniego, ale wszystkie trudności przynosiły wymierne korzyści. Okres świetności i rozkwitu orkiestry dętej trwał aż do 1997r. Kolejne lata to czas wegetacji, ze względu na nie dofinansowania z zewnątrz. Brak organizacji i dyscypliny w szeregach zespołu, spowodował całkowity zastój orkiestry OSP Przedmość. Zespół grał wyłącznie na pogrzebach w swojej wsi.
 
Wszelkie wyjazdy na przeglądy orkiestr nie wchodziły w grę, nie organizowano żadnych prób. O nowych instrumentach i mundurach można było tylko pomarzyć, brakowało  kompletnie na wszystko.
W 2001r. nowo wybrany zarząd pod dowództwem prezesa Koziołka Mariana postawił sobie za cel, odnowić orkiestrę dętą w Przedmościu. Podjęto dialog z władzami  Gminnymi z siedzibą w Praszce, w sprawie pomocy finansowej dla jedynej  orkiestry dętej w całej Gminie.
 
W dniu 7 kwietnia 2001r. na zjeździe gminnym Ochotniczych Straży Pożarnych w Kowalach, zarząd OSP podjął uchwałę, która brzmiała:
Na orkiestrę OSP Przedmość będzie wydzielona pewna kwota finansowa ze środków budżetowych Gminy Praszka,  przeznaczonych na ratownictwo przeciwpożarowe.
Projekt uchwały  oczywiście został bardzo chętnie przyjęty przez wszystkie jednostki OSP, Gminy Praszka. Cel został osiągnięty, ponieważ decyzją Rady Gminy przyznano środki finansowe na opłacenie kapelmistrza, a tym samym na dalsze funkcjonowanie orkiestry dętej. W pierwszej kolejności zorganizowano nabór nowych członków do orkiestry dętej, ponieważ zespół w poprzednim składzie był już w opłakanym stanie.     
 
Wreszcie rozpoczął się nowy rozdział w funkcjonowaniu orkiestry dętej w Przedmościu. Młodzi ludzie grający w szeregach orkiestry strażackiej dawali z siebie wszystko, byli zdyscyplinowani, sumienni i oddanni sprawie w którą wierzyli. Tą sprawą była właśnie orkiestra deta. Dzięki tak działającej orkiestrze, OSP Przedmość podniosła swój prestirz na skalę Powiatu Oleskiego.
 
Orkiestra przez cały czas towarzyszy OSP w każdej większej uroczystości, bierze udział w obchodach świąt państwowych, defiladach, przygrywa na zabawach i festynach. Jednocześnie orkiestra strażacka przyczynia się do pomnażania dochodów straży. Gra na różnych weselach, zabawach w innych miejscowościach dzieląc się zarobionymi pieniędzmi po połowie z kasą straży. Wyjazdy orkiestry do okolicznych miejscowości przyjmowane są z sympatią przez mieszkańców, ponieważ orkiestra cieszy się dobrą opinią przez wszystkie lata.
 
W repertuarze orkiestry można usłyszeć marsze wojskowe, marsze żałobne, utwory jazzowe, myzykę filmową oraz utwory biesiadne - polki i walczyki.