Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedmościu
 
 
Prezes Zarządu   Damian PIETRAS

Wiceprezes   Marek BIAŁAS

Wiceprezes-Naczelnik    Tadeusz PIETRAS
 
Z-ca Naczelnika    Mirosław KOZIOŁEK
 
Sekretarz   Paweł MŁYNARCZYK
  
Skarbnik   Mariusz JACHYMCZYK

Kronikarz   Sławomir KOZIOŁEK
 
Gospodarz    Dariusz MŁYNARCZYK

Członek Zarządu    Kamil RESZKA

   
 
Komisja Rewizyjna OSP w Przedmościu

Przewodniczący   Marian SOŁTYSIAK

Członek   Tadeusz NOGA

Członek   Grzegorz PAWLAK