W skład gminy wchodzą następujące sołectwa:

Lp. Nazwa sołectwa Imię i nazwisko sołtysa
1. Aleksandrów Mariusz Szmigiel
2. Brzeziny Arleta Boczkowska
3. Gana Michalina Popczyk
4. Kowale Elżbieta Chyż
5. Kuźniczka Ryszard Borkowski
6. Lachowskie Bogusław Wydmuch
7. Prosna Damian Sobieralski
8. Przedmość Donata Pawełczyk
9. Rosochy Iwona Zagrodnik
10. Rozterk Marcin Kubski
11. Skotnica Leszek Grygiel
12. Sołtysy Daria Materac
13. Strojec Włodzimierz Stochniałek
14. Szyszków Tadeusz Patyk
15. Wierzbie Grzegorz Jabłoński
16. Wygiełdów Barbara Widera

Dodatkowo do sołectwa Aleksandrów wchodzi miejscowość Kozieł, do sołectwa Lachowskie - Marki, do sołectwa Przedmość - Kik, do sołectwa Strojec - Tokary