W skład gminy wchodzą następujące sołectwa:

Lp. Nazwa sołectwa Imię i nazwisko sołtysa
1. Aleksandrów Mariusz Szmigiel
2. Brzeziny Marcin Rak
3. Gana Michalina Popczyk
4. Kowale Karolina Majka
5. Kuźniczka Agnieszka Orzeszyna
6. Lachowskie Bogusław Wydmuch
7. Prosna Piotr Maryniak
8. Przedmość Joanna Pacyna
9. Rosochy Katarzyna Orłowska
10. Rozterk Marcin Kubski
11. Skotnica Leszek Grygiel
12. Sołtysy Daria Materac
13. Strojec Mateusz Faryś
14. Szyszków Karina Kowalczyk
15. Wierzbie Maciej Szulka
16. Wygiełdów Barbara Widera

Dodatkowo do sołectwa Aleksandrów wchodzi miejscowość Kozieł, do sołectwa Lachowskie - Marki, do sołectwa Przedmość - Kik, do sołectwa Strojec - Tokary