Skład Władz Oddziału Miejsko - Gminnego ZOSP RP w Praszce
od dn. 14 maja 2016r.
 
 
Prezes Zarządu   Jarosław TKACZYŃSKI

Wiceprezesi    Janusz JARZĄB,  Piotr JARZĄBEK
 
Wiceprezes Komendant Gminny    Waldemar PRZYBYŁA
pokój nr 6 Urzędu Miejskiego
Wtorki i Piątki od godz. 8:00 - 12:00,
dodatkowo - w każdy pierwszy roboczy dzień miesiąca.
Kontakt tel. 609 527 107 e-mail: waldekp8@wp.pl  
 
Sekretarz   Teresa ŁAZIK
pokój nr 13 Urzędu Miejskiego
 
Skarbnik   Leszek POKORSKI
 

CZŁONKOWIE PREZYDIUM ZARZĄDU
Marian HOMBEK, Damian PIETRAS, Ryszard PAWLICA


CZŁONKOWIE ZARZĄDU
Michał GIERAK, Henryk ŻYTA, Łukasz SIERADZKI, Dariusz SIERADZKI, Artur BANATKIEWICZ,
Przemysław KOMOR, Jerzy GRACZ, Antoni POLAK, Tadeusz PIETRAS, Marek BIAŁAS, 
Łukasz WICHER, Rafał BARDELSKI, Artur PSZENICA, Ireneusz NIEDŹWIECKI,
Łukasz JARZĄBEK, Leszek KUKUŁ, Artur MORAWIAK, Waldemar JASIŃSKI
 
 
 
KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU MIEJSKO-GMINNEGO ZOSP RP W PRASZCE
 
Przewodniczący    Łukasz  BILSKI
 
Sekretarz     Krzysztof  SZUKAŁA
 
Członek     Mateusz  WICHER
 
    
 

  

HONOROWI CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

ADAM BILSKI

Honorowy Komendant Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Praszce, 
Honorowy Naczelnik OSP w Praszce, Honorowy Obywatel Miasta Praszka


Druh Adam Bilski z ochroną przeciwpożarową związany jest od 1949 r. W latach 1951 - 1953 odbywa zasadniczą służbę wojskową. W 1959 został Zastępcą Komendanta ds. technicznych w OSP Praszka. W latach 1953 - 1977 pełnił funkcję Zastępcy Naczelnika OSP Praszka.W latach 1973 - 2006 został powołany na Komendanta Miejsko - Gminnego OSP Praszka. W 1996r. zostaje mianowany dożywotnio Honorowym Naczelnikiem OSP Praszka. Przez okres trzech kadencji był członkiem Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Częstochowie, funkcję tą pełnił również w Zarządzie ZOSP w Opolu.

Pełniąc obowiązki wykazywał bardzo duże zaangażowanie w sprawy miejscowej ochrony przeciwpożarowej. Wiele czasu poświęcał na działalność prewencyjną i propagandową. Dzięki swej predyspozycji mobilizował miejscowe społeczeństwo do podejmowania wielu inicjatyw i pozyskał wiele środków na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Druh Adam Bilski jest wzorem i wychowawcą wielu strażaków. W okresie długoletniej działalności w szeregach strażackich zdobył bardzo duże doświadczenie zawodowe. Swoją wiedzę i umiejętności przekazuje ochotniczym strażom pożarnym na terenie swojego działania. Uczestniczył i dowodził w bardzo wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych, katastrofach drogowych i klęskach żywiołowych. 

Jest to człowiek legenda, jak również jest wzorem do naśladowania przez innych, czego dowodem jest to iż był najdłużej pełniącym funkcję Komendantem Gminnym w powiecie Oleskim. Szczególne podziękowania i Puchar Druh Adam Bilski otrzymał od Rady Miejskiej w Praszce w roku 2004. W 2009 r. Zarząd OSP w Praszce podał kandydaturę Komendanta Adama Bilskiego na Honorowego Obywatela miasta Praszka. W dniu 7 maja 2010 r. Rada Miejska w Praszce na uroszystej sesji przyznała Honorowe Obywatelstwo dla Adama Bilskiego.

Posiadane odznaczenia: Krzyż Zasługi (Brązowy, Srebrny), Za Zasługi dla woj. częstochowskiego, Medal 30-lecia PRL, Złoty Znak Związku OSP RP, Medal Chomicza, Medal za Zasługi dla Pożarnictwa (Brązowy, Srebrny, Złoty), Za szczególną ofiarność w akcjach ratowniczo-gaśniczych, Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego, Odznaka Strażak Wzorowy.