Skład Władz Oddziału Miejsko - Gminnego ZOSP RP w Praszce
kadencji 2021 - 2026

 

Prezes Zarządu   Jarosław TKACZYŃSKI

Wiceprezes    Janusz JARZĄB

Wiceprezes    Piotr JARZĄBEK

 

Komendant Gminny    Jarosław ZALEWSKI

 

Sekretarz   Teresa ŁAZIK
pokój nr 13 Urzędu Miejskiego
 

Skarbnik   Leszek POKORSKI

 

CZŁONKOWIE PREZYDIUM ZARZĄDU
Marian HOMBEK

CZŁONKOWIE ZARZĄDU
Michał GIERAK, Mateusz NOWAK, Łukasz SIERADZKI, Dariusz SIERADZKI, Artur BANATKIEWICZ,
Przemysław KOMOR, Rafał JUSZCZAK, Błażej KANAS, Mateusz JANICKI, Bartłomiej BIAŁAS, 
Tadeusz PIETRAS, Michał BARDELSKI, Rafał BARDELSKI, Amadeusz RZEPKA, Artur PSZENICA,
Łukasz JARZĄBEK, Ryszard PAWLICA, Tomasz PŁONKA, Artur MORAWIAK, Waldemar JASIŃSKI

 

 

KOMISJA REWIZYJA ODDZIAŁU MIEJSKO-GMINNEGO ZOSP RP W PRASZCE

 

Przewodniczący    Arkadiusz KOZIOŁEK

Wiceprzewodniczący    Mateusz WICHER

Sekretarz     Mariusz ISTEK

 
    
 

  

HONOROWI CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

ADAM BILSKI

Honorowy Komendant Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Praszce, 
Honorowy Naczelnik OSP w Praszce, Honorowy Obywatel Miasta Praszka


Druh Adam Bilski z ochroną przeciwpożarową związany jest od 1949 r. W latach 1951 - 1953 odbywa zasadniczą służbę wojskową. W 1959 został Zastępcą Komendanta ds. technicznych w OSP Praszka. W latach 1953 - 1977 pełnił funkcję Zastępcy Naczelnika OSP Praszka.W latach 1973 - 2006 został powołany na Komendanta Miejsko - Gminnego OSP Praszka. W 1996r. zostaje mianowany dożywotnio Honorowym Naczelnikiem OSP Praszka. Przez okres trzech kadencji był członkiem Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Częstochowie, funkcję tą pełnił również w Zarządzie ZOSP w Opolu.

Pełniąc obowiązki wykazywał bardzo duże zaangażowanie w sprawy miejscowej ochrony przeciwpożarowej. Wiele czasu poświęcał na działalność prewencyjną i propagandową. Dzięki swej predyspozycji mobilizował miejscowe społeczeństwo do podejmowania wielu inicjatyw i pozyskał wiele środków na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Druh Adam Bilski jest wzorem i wychowawcą wielu strażaków. W okresie długoletniej działalności w szeregach strażackich zdobył bardzo duże doświadczenie zawodowe. Swoją wiedzę i umiejętności przekazuje ochotniczym strażom pożarnym na terenie swojego działania. Uczestniczył i dowodził w bardzo wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych, katastrofach drogowych i klęskach żywiołowych. 

Jest to człowiek legenda, jak również jest wzorem do naśladowania przez innych, czego dowodem jest to iż był najdłużej pełniącym funkcję Komendantem Gminnym w powiecie Oleskim. Szczególne podziękowania i Puchar Druh Adam Bilski otrzymał od Rady Miejskiej w Praszce w roku 2004. W 2009 r. Zarząd OSP w Praszce podał kandydaturę Komendanta Adama Bilskiego na Honorowego Obywatela miasta Praszka. W dniu 7 maja 2010 r. Rada Miejska w Praszce na uroszystej sesji przyznała Honorowe Obywatelstwo dla Adama Bilskiego.

Posiadane odznaczenia: Krzyż Zasługi (Brązowy, Srebrny), Za Zasługi dla woj. częstochowskiego, Medal 30-lecia PRL, Złoty Znak Związku OSP RP, Medal Chomicza, Medal za Zasługi dla Pożarnictwa (Brązowy, Srebrny, Złoty), Za szczególną ofiarność w akcjach ratowniczo-gaśniczych, Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego, Odznaka Strażak Wzorowy.