Jednostki należące do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego*:

 

OSP w Praszce
ul. Powstańców Śląskich 15
www.osp.praszka.pl ; osp@praszka.pl

OSP w Kowalach
ul. Szkolna 4

OSP w Strojcu
ul. Częstochowska 33

OSP w Przedmościu
ul. Główna 24
 

Pozostałe jednostki OSP:

Zakładowa OSP Neapco w Praszce

OSP w Brzezinach

OSP w Ganie

OSP w Skotnicy

OSP w Wygiełdowie

OSP w Wierzbiu


* Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) – powstał w 1995 roku w celu ujednolicenia działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska, podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną (PSP) i inne podmioty ratownicze (głównie Ochotnicze Straże Pożarne) stanowiąc integralną część systemu bezpieczeństwa państwa. 

Decyzjami Komendanta Głównego PSP, który jest  centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji KSGR w "systemie"  funkcjonują najlepsze operacyjnie jednostki OSP, od których wymaga się więcej niż od jednostek spoza systemu. Jednostki OSP z KSRG są przeważnie lepiej wyposażone, wyszkolone i dyspozycyjne. 

Przynależność do KSRG usankcjonowana jest umową pomiędzy Jednostką OSP, Burmistrzem, Państwową Strażą Pożarną. Wielokrotnie zdarzało się że jednostki nie wywiązujące się z umowy zostały usunięte ze systemu. Dlatego tak bardzo ważne jest polepszanie sprawności operacyjnej co jest głównym determinantem w umowy.