W dniu 20 czerwca 2010 roku w Brzezinach odbyły się uroczystości związane z obchodami Jubileuszu 75-lecia działalności OSP Brzeziny. Główna część obchodów odbyła się na boisku wiejskim gdyż święto połączone było z festynem ludowym by zarówno dorośli jak i dzieci mogli znaleźć dla siebie atrakcje.

Obchody rozpoczęły się o 14.00 od uroczystej Mszy Świętej polowej. Następnie, po przegrupowaniu pododdziałów, odbyły się główne uroczystości, zgodnie z obowiązującym ceremoniałem. Jednostka została odznaczona Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Dekoracji dokonał członek Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu, st. brygadier Zygmunt Zalewski.

Najstarszy z czynnych druhów strażaków, dh Stanisław Wróblewski odznaczony został Medalem Honorowym im. B.Chomicza. Także większość pozostałych druhów otrzymała odznaczenia, czy to medale za zasługi dla pożarnictwa czy odznaki Strażak Wzorowy. Najstarsi druhowie, strażacy honorowi, którzy w przeszłości aktywnie rozwijali tę jednostkę, wyróżnieni zostali listami gratulacyjnymi przypominającymi ich wielkie dzieło.

Teren działania jednostki to Brzeziny i Prosna, która leży pośród lasów i ostatniej zimy były liczne przypadki zrywania przewodów elektrycznych przez przewracające się drzewa czy połamane konary. Stąd, aby umożliwić jednostce skuteczniejsze działanie na swoim terenie, Burmistrz Praszki Jarosław Tkaczyński przekazał jednostce, w imieniu władz samorządowych Praszki, pilarkę motorową. Były i inne piękne prezenty (np. ryngraf Św. Floriana), listy gratulacyjne, życzenia.
Część oficjalną zakończyła defilada pododdziałów.

Następnie odbyła się część artystyczna. Najpierw wzruszający występ przedszkolaków poświęcony strażakom, który do łez wzruszał licznie zgromadzoną publiczność a i oficjalnych gości z trybuny honorowej.
Druga część programu artystycznego to lokalny program kabaretowy, także nawiązujący do tematyki pożarniczej i bawiący komentarzami z życia lokalnej społeczności, na wesoło komentujący bieżące wydarzenia, który tradycyjnie jest gorąco przyjmowany.

W zgodnej opinii uczestników była to bardzo udana impreza. Organizatorom sen z powiek spędzały prognozy pogody, jednak ta dopisała i nie pokrzyżowała planów.