Gmina Praszka jest gminą miejsko-wiejską o charakterze przemysłowo-rolniczym. Obecnie Praszka liczy 8.277 mieszkańców, a gmina 5.870. Miasto położone jest w centrum regionu rolniczego, dla którego stanowi bazę zaopatrzeniową i usługową, a także ośrodek kulturalno-oświatowy.

W mieście istnieją trzy przedszkola, trzy szkoły podstawowe, jedno gimnazjum, dwa zespoły szkół ponadgimnazjalnych oraz Zespół Placówek Specjalnych obsługujące dzieci i młodzież nie tylko z terenu gminy Praszka. Ponadto na terenach wiejskich jest pięć szkół podstawowych.

W mieście działa Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, biblioteka, muzeum i kino. Wśród licznych zabytków i miejsc sakralnych na uwagę zasługują kościoły w Praszce, Kowalach, Strojcu i Wierzbiu, a także doskonale zachowany staromiejski układ urbanistyczny rynku przy Placu Grunwaldzkim, dawna synagoga żydowska oraz kolej wąskotorowa z 1916 r.

Głównym zakładem w Praszce jest Neapco Europe Sp z o.o. (dawny tedrive Poland Sp z o.o. a wcześniej Visteon Poland S.A. oraz Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego POLMO, powstałe w latach 70-tych). Zakład stanowi część spółki Neapco z głównś siedzibą w Pottstown w USA. Neapco to przedsiębiorstwo o długiej i ugruntowanej historii związanej z przemysłem samochodowym, to producent uniwersalnych przegubów, elementów i podzespołów przeniesienia napędu, przekładni oraz układów napędowych. Fabryka w Praszce wytwarza wyroby z grupy "chassis", czyli podwoziowe, półosie do samochodów osobowych Ford i części zamienne, gorąco zwijane sprężyny zawieszenia, aluminiowe odlewy ciśnieniowe, pompy wody i oleju, pneumatykę hamulcową i silniczki elektryczne.

Drugim co do wielkości działającym od kilku lat zakładem w Praszce jest Marcegaglia Poland Sp. z o.o. produkujący m.in. rury stalowe, wymienniki ciepła do lodówek oraz płyty warstwowe. Jest to zakład włoskiej grupy przemysłowej Marcegaglia, wiodącej światowej grypy przemysłowej w sektorze przetwórstwa stali.

Obok tradycyjnego przemysłu maszynowego dynamicznie rozwijają się inne branże: handel czy szeroko rozumiane pośrednictwo i usługi. Rozwija się też sieć banków i instytucji pośrednictwa ubezpieczeniowego. Łącznie na terenie gminy działa ponad 1280 podmiotów gospodarczych. Na terenie gminy produkuje się m.in: odzież, maszyny pakujące w folie, kwiaty balkonowe i rabatowe, chryzantemy, pasze i koncentraty, wyroby z metali, tworzyw sztucznych, gumy, wyroby cukiernicze i piekarnicze, odlewnicze stopy miedzi, wyroby ze stopów miedzi, meble tapicerowane, stolarkę budowlaną, wyroby z drewna, świece i znicze nagrobkowe, wyroby wędliniarskie.

Praszka jest gminą otwartą dla inwestorów. Istnieją tutaj dobre warunki do inwestowania i nawiązywania kontaktów. Tereny budzące zainteresowanie inwestorów położone są zarówno na obrzeżach miasta, jak i na obszarach wiejskich. Przeznaczone są one pod działalność przemysłową i rolniczą. Inwestorowi, który rozpocznie działalność na terenie gminy i utworzy nowe miejsca pracy gmina oferuje zwolnienie z lokalnych podatków, pomoc w załatwianiu formalności urzędowych. W Urzędzie Miejskim potencjalni inwestorzy znajdą informacje o wolnych obiektach i terenach, pomoc w załatwianiu niezbędnych formalności, wykaz firm działających na terenie gminy, doradztwo.

Naturalne warunki przyrodnicze, ładne pagórkowate tereny, znaczna odległość od dużych ośrodków przemysłowych, a w związku z tym mało skażone środowisko, atrakcyjność kompleksów leśnych, względnie czyste wody w rzekach i strumieniach powodują, że teren gminy jest atrakcyjny turystycznie. Zagospodarowanie terenu pozwala rozwijać turystykę rowerową i pieszą po terenach leśnych oraz spływy kajakowe rzeką Prosna.

Gmina posiada zaplecze sportowo-rekreacyjne takie jak:

  • kryty basen z sauną
  • stadion sportowy na około 600 osób
  • hala sportowa obok stadionu
  • miejsca noclegowe na około 50 miejsc.

Dodatkową atrakcję w Praszce stanowi hala sportowa, która w połączeniu z kompleksem boisk na stadionie, noclegami oraz krytym basenem z kompleksem usług rehabilitacyjnych może posłużyć grupom sportowym, klubom i indywidualnym osobom do realizacji ich programów treningowych.

Lokalne władze widzą możliwość rozwoju turystyki i agroturystyki, szczególnie w momencie wybudowania zbiornika wodnego na rzece Prosna.