Ochotnicza Straż Pożarna
Brzeziny 84
46-320 PRASZKA

Zarząd

Prezes Michał Gierak
Naczelnik Michał Nowak
Wiceprezes Mateusz Wicher
Z-ca naczelnika Łukasz Maryniak
Sekretarz Wiesław Werner
Skarbnik Paweł Sikora
Gospodarz Stanisław Wróblewski

Komisja rewizyjna

Przewodniczący Marian Noga
Sekretarz Zbigniew Zawis
Członek Mieczysław Wicher