W 2009 roku założyliśmy nowe parapety, naprawiliśmy rynny, uzupełnili i wzmocnili odpadnięte tynki i na koniec pomalowali budynek. Inwestycję finansowaliśmy z dotacji rad sołeckich Brzezin (z 2 lat) i Prosny (1 rok), KGW Brzeziny, własnych środków i dotacji gminy. Malowanie, po wyjątkowo konkurencyjnych kosztach, wykonała firma „Wich-Piach” jednego z naszych druhów. A co tylko było możliwe robili społecznie sami druhowie i sołtys Brzezin.

W roku 2010, z funduszu sołeckiego Brzezin, wymieniliśmy wszystkie okna w części garażowej i nad nią na piętrze.

Obraz3.jpeg Obraz4.jpeg Obraz5.jpeg