Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach założona została w 1935 roku z inicjatywy kierownika miejscowej szkoły podstawowej Franciszka Koja. W skład pierwszego zarządu weszli Piotr Korzeniowski (prezes), Piotr Paprotny (naczelnik), Michał Jurczyński (sekretarz).

Praktycznie z chwilą założenia OSP przystąpiono do gromadzenia funduszy na budowę sali dla organizowania zabaw tanecznych, przedstawień i prowadzenia zajęć z młodzieżą. Zamysł ten udało się zrealizować już w 1936 roku przy okazji budowy budynku szkolnego. Wkrótce jednak okazało się, że nie jest to dobre sąsiedztwo i trzeba było zrezygnować z urządzania zabaw przy szkole. Trzeba było znaleźć inne rozwiązanie i już w 1937 roku OSP zakupiła działkę od Piotra Korzeniowskiego (ówczesnego prezesa) i zaczęto gromadzić materiały na budowę remizy. Niestety, i tym razem nic z tego nie wyszło gdyż wkrótce wybuchła wojna i zgromadzone materiały zabrali Niemcy. Na czas wojny praktycznie zamarły wszelkie zorganizowane formy działalności społecznej…

Po wojnie straż w Brzezinach szybko wznowiła aktywną działalność a pierwszy powojenny zarząd tworzyli: Józef Krupa (prezes), Ignacy Widera (naczelnik), Piotr Materac (sekretarz), Jakub Widera (skarbnik), Józef Grzebiela (gospodarz).

Oczywiście szybko wróciła sprawa urządzenia remizy. W 1949 roku zakupiono poniemiecki barak, w którego pomieszczeniach organizowano zabawy taneczne a także znalazły się pomieszczenia dla sprzętu bojowego. Warto tu zaznaczyć, że w tamtych latach sprzęt strażacki to był wóz strażacki z sikawką ręczną i kilkoma wężami, bosaki, tłumnice. Do tego wozu w razie pożaru zaprzęgano konie od gospodarzy. A były wśród nich i takie, które nie bały się ognia i można było nimi wjechać w najniebezpieczniejsze miejsca byle tylko dostać się do studni z wodą.

Lata powojenne to lata wielkich migracji ludności w Polsce. Zwłaszcza dla młodych, nie bojących się wyzwań ludzi. Stąd spora zmienność w składach zarządu. Dopiero pod koniec lat 50. ukształtował się stabilny zarząd, który kierował jednostką przez ponad 20 lat. Stanowili go: Stanisław Grzebiela (prezes), Józef Wilhelm (naczelnik), Tadeusz Wicher (sekretarz), Józef Grzebiela (gospodarz).

Dążąc do poprawy skuteczności przy gaszeniu pożarów druhowie dbali o unowocześnianie sprzętu bojowego. W 1958 roku, wyłącznie z własnych funduszy, jednostka zakupiła pierwszą motopompę. Wróciła sprawa budowy remizy. Zorganizowane działania w tym zakresie notuje się od 1966 roku, kiedy to w tę sprawę zaangażowali się oprócz druhów strażaków także panie z Koła Gospodyń Wiejskich oraz kierownik szkoły w Brzezinach Ryszard Zagrodnik. Postanowiono, że nie będzie to zwykła remiza ale dom strażacko-ludowy, w którym oprócz boksów garażowych i sali tanecznej z kuchnią będą pomieszczenia także na świetlicę, pomieszczenia dla KGW, miejsca na spotkania, szkolenia itp. Na przewodniczącą Komitetu Budowy wybrano przewodniczącą KGW Zofię Wicher, dzięki czemu udało się zaangażować w sprawę budowy praktycznie całą aktywną część społeczności Brzezin i Prosny.

Od 1969 roku rozpoczęto robienie pustaków a w 1972 roku rozpoczęto faktyczną budowę. Początkowo koncentrowano się na sali tanecznej, która już w 1976 roku zaczęła zarabiać fundusze (dochody z zabaw tanecznych) na dalszą budowę. Oficjalne otwarcie Domu Ludowo-Strażackiego w Brzezinach nastąpiło w 1979 roku. Nastąpił spokojniejszy okres jeśli chodzi o duże przedsięwzięcia.

Przełom lat 70. i 80. to pokoleniowa zmiana w zarządzie OSP Brzeziny oparta głównie na dwóch osobach: Stanisławie Wróblewskim i Andrzeju Kudrze. Drużyna z Brzezin zaczęła odnosić sukcesy także w zawodach sportowo – pożarniczych, których ukoronowaniem było zwycięstwo na szczeblu gminnym w 1984 roku.

W 1985 roku odbyły się obchody 50. lecia OSP Brzeziny, podczas których nastąpiło przekazanie jednostce sztandaru.
sztandar.jpeg

W roku 1986 jednostka pozyskała samochód Żuk A25 z przyczepką (WW 200) na węże.

Wielki wysiłek społeczności lokalnej przy budowie domu ludowo- strażackiego skutkował tym, że przez następne lata można było w miarę spokojnie pozyskiwać dochody z organizacji zabaw i z tych środków rozwijać jednostkę i wieś.

Jednak nic co dobre nie trwa długo. Pod koniec lat 80. postępujące zniszczenie, szczególnie podłogi sprawiło, że konieczny stał się gruntowny remont. Włączyły się w to znów wszystkie organizacje działające wówczas we wsi (OSP, KGW, Komitet Rodzicielski, sołtys). Zerwana została stara podłoga, powierzchnie odgrzybione, położona nowa podłoga. I znów remiza zaczęła tętnić życiem.

Na początku lat 90. grupa młodych strażaków wykazała się dobrą intuicją i przedsiębiorczością. Zainwestowano duże środki w nowoczesne wyposażenie sali (głównie do efektów świetlnych, kulę itp. sprzęty). Dzięki temu zabawy w Brzezinach przez kilka lat regularnie przyciągały setki młodych ludzi nawet z bardzo daleka i stały się wzorem dla innych jednostek.

Po kilku latach skończyła się ta passa a wkrótce w ogóle skończyła się era zabaw wiejskich. OSP i KGW, chcąc pozyskiwać środki na rozwój, zaczęły inwestować w uatrakcyjnienie sali tanecznej, rozwijanie zaplecza kuchennego i pomieszczeń socjalnych.

Kilka lat temu wybudowane zostały pomieszczenia chłodni (osobne pomieszczenia na mięso i na ciasto) i zakupione agregaty do niej, wypłytkowane i zmodernizowane pomieszczenia kuchni i zaplecza, położono płytki w pomieszczeniach ubikacji itd. Zostały wymienione okna i drzwi do budynku. Na sali tanecznej zostało zainstalowane nowoczesne oświetlenie i inne nowoczesne elementy wyposażenia. Renowacji zostały poddane krzesła na sali.

W kilku ostatnich latach, z dużym efektem dla całej społeczności, daje się zaobserwować zgodną współpracę wszystkich organizacji, które wzajemnie się uzupełniają i dzięki temu umożliwiają realizację wielu dużych przedsięwzięć. Tak na przykład udało się kupić plac i urządzić boisko wiejskie (2004 rok), obecnie stale rozwijane i doposażane (toalety, płyta do tańca). Umożliwia to organizację w sezonie letnim festynów z których dochód w dużej części jest inwestowany w wyposażanie Domu Ludowo-Strażackiego.

Obfitującym z ważne wydarzenia w życiu OSP Brzeziny był rok 2007. Drużyna w zawodach sportowo-pożarniczych po raz pierwszy od ponad 20. lat zwyciężyła na szczeblu gminnym. Jesienią tegoż roku pozyskaliśmy, sprowadzony z Niemiec, samochód Mercedes 408, który zastąpił nam wysłużonego Żuka. Oczywiście przystosowanie samochodu wymagało ogromnej pracy wielu druhów (poprzednio był wozem dowodzenia). Pewne przeróbki okazały się konieczne także w remizie. Także jesienią 2007 pozyskaliśmy nowe bramy garażowe.

W roku 2008 drużyna Brzezin ponownie zwyciążyła w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych. Udało się też pozyskać nowe węże ssawne i 8 kompletów mundurów koszarowych. Sala taneczna została powiększona kosztem zmniejszenia sceny – obecnie mogą się tu odbywać imprezy do 150 osób. Latem 2009 roku elewacja budynku została naprawiona a następnie pomalowana.

20 czerwca 2010 roku odbyła się uroczystość Jubileuszu 75. rocznicy powstania OSP Brzeziny. Podczas tej uroczystości sztandar jednostki udekorowany został Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, druh Stanisław Wróblewski otrzymał Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza. Także inni druhowie otrzymali kolejne odznaczenia. Od władz samorządowych gminy Praszka jednostka otrzymała pilarkę spalinową Husquarna.

Drużyna sportowo-pożarnicza z naszej OSP zwyciężyła w gminnych zawodach w 2010 roku (w Strojcu) oraz w zawodach w 2011 roku (w Praszce).

Także w 2011, po raz pierwszy w dziejach naszej jednostki wystartowała kobieca drużyna, plasując się na IV miejscu.