MUTTERSTADT /NIEMCY

     Na początku 2000 r. gmina Praszka nawiązała kontakt z niemiecką gminą Mutterstadt. Przez dwa lata prowadzone były rozmowy z Burmistrzem Gminy Mutterstadt - Panem Ewaldem Ledig oraz z Przewodniczącym Związku Partnerskiego Mutterstadt - Panem Hans-Dieter Kuch odnośnie przyszłych stosunków obu gmin.

     W lipcu 2001 r. Burmistrz Miasta i Gminy Praszka wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej gościli w Mutterstadt. Wizyta ta była wizytą zapoznawczą, a jej celem było zaznajomienie się z władzami i miastem Mutterstadt. Poczynione zostały także pierwsze kroki w kierunku nawiązania bliższych stosunków i podpisania partnerstwa.

     Z kolei w dniach 12-14 października 2001 r. w Praszce gościliśmy przedstawicieli z zaprzyjaźnionego Mutterstadt, będących głównie członkami Związku Partnerskiego. Strona niemiecka zapoznała się z naszą gminą, wiele rozmawiano na temat kierunków przyszłej współpracy obu gmin.

     Dnia 11 grudnia 2001 r. Rada Gminy Mutterstadt, zgodnie z propozycją Związku Partnerskiego Mutterstadt, postanowiła nawiązać z gminą Praszka obopólne i oficjalne stosunki partnerskie. W dniu 28 lutego 2002 r. Rada Miejska w Praszce podjęła uchwałę o nawiązaniu stosunków partnerskich z gminą Mutterstadt położoną w Niemczech.

     W dniach 28 - 30 czerwca 2002 r. w Praszce gościła grupa około 20 osób z Mutterstadt obejmująca czołowych przedstawicieli gminy. Podczas tej wizyty w dniu 29 czerwca w Urzędzie Miasta i Gminy w Praszce nastąpiło oficjalne podpisanie Deklaracji Partnerstwa przez Burmistrza Praszki i Burmistrza Mutterstadt. W deklaracji tej przedstawiciele mieszkańców Gminy Mutterstadt i Praszki udokumentowali zamiar nawiązania oficjalnych przyjacielskich i partnerskich stosunków oraz trwałego ich utrzymania i rozwoju. Ponadto zobowiązali się zbliżać wszystkich obywateli i wspierać energicznie ich spotkania, aby w duchu porozumienia narodów uczyć się od siebie i wzajemnie sobie pomagać. We wspieranie tej przyjaźni i partnerstwa postanowiono zaangażować wszystkie grupy społeczne, a partnerskie kontakty organizować w różnoraki sposób, np. poprzez szkoły, zrzeszenia, kościoły i inne organizacje. Podczas pobytu delegacji niemieckiej w Praszce odbyło się szereg spotkań z przedstawicielami różnych instytucji, na których omawiano kierunki nawiązanej współpracy. Ponadto delegacja niemiecka zwiedziła miasto i gminę.

     Pierwsza oficjalna wizyta w mieście partnerskim odbyła się w dniach 23 - 27 sierpnia 2002 r. Grupa 16 przedstawicieli Praszki, głównie radnych, gościła w Mutterstadt. Delegacja polska zwiedziła miasto i okolice, a także uczestniczyła w wielu spotkaniach.

     Następną wizytę zaplanowano na 29 maja - 1 czerwca 2003 r. Podczas pobytu w Praszce 24-osobowa delegacja niemiecka uczestniczyła m.in. w Pikniku Europejskim i innych uroczystościach zorganizowanych podczas obchodów Dni Praszki. Pan Hans-Dieter Kuch dokonał prezentacji miasta Mutterstadt. W Muzeum w Praszce odbyło się oficjalne przekazanie sztandaru przedwojennej szkoły w Praszce. Zwiedzono Visteon Poland S.A. i inne firmy oraz instytucje, a także Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie i drewniany kościół w Grębieniu. Wieczorem delegacja niemiecka wzięła udział w uroczystym nadaniu hali sportowej imienia KOTWICA, a także w uroczystej kolacji integrującej stronę niemiecką z polskimi rodzinami i innymi zaproszonymi gośćmi. W sobotę nasi niemieccy przyjaciele zwiedzili Wrocław i obejrzeli m.in. Panoramę Racławicką. Natomiast w sierpniu grupa przedstawicieli z Praszki złożyła wizytę w Mutterstadt.

     W dniach 16-20 czerwca 2004 r. odbyła się kolejna wizyta delegacji niemieckiej z Mutterstadt. Podczas uroczystej kolacji w Gimnazjum wręczono nagrody za konkursy organizowane wspólnie przez stronę polska i niemiecką. Ponadto delegacja niemiecka zwiedziła Kraków, Wieliczkę, Zakopane i Szczawnicę. W dniach 25-29 sierpnia 2004 r. delegacja polskich rodzin z Praszki udała się z rewizytą do Mutterstadt.STAROSTWO BOGORODCZANY / UKRAINA

     W ramach kontaktów nawiązanych przez Starostwo Powiatowe w Oleśnie ze Starostwem Bogorodczany z Ukrainy również gmina Praszka nawiązała kontakt z przedstawicielami regionu Hoculszczyzny (Powiat Bogorodczany). W wyniku nawiązanej współpracy w Praszce postawiono drewniany pawilon, z Ukraińsko-Polskim Centrum Współpracy. Główny cel działalności U-PCW to: wymiana kontaktów gospodarczych firm obu regionów, a także prezentacja wyrobów i rękodzieła sztuki ludowej.

     W dniach 7-10 listopada 2001 r. na Ukrainie gościła delegacja z Powiatu Oleskiego, w tym również przedstawiciel władzy z Praszki. Podpisano wówczas umowę partnerską pomiędzy Starostwem Olesno a Starostwem Bogorodczany. Współpraca pomiędzy powiatami koncentrować się będzie m.in. w dziedzinie kultury, wymiany młodzieży oraz nawiązania kontaktów gospodarczych firm polskich i ukraińskich.