Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Praszka:
Studium (17 MB)
Mapa (25 MB)


Informacja z dnia 29-03-2017 r. o pracach związanych ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Praszka: PDFinf20170329.pdf (149,32KB)


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2018 r.:

  • Nr 298/XXXVII/2018 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Praszka - PDFU298-XXXVII-2018.pdf (489,29KB)
  • Nr 299/XXXVII/2018 w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Praszka - PDFU299-XXXVII-2018.pdf (103,47KB)