PDFStrategia_Rozwoju_Gminy_Praszka_2015-2025.pdf (2,42MB)
Roczny „Raport o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015–2025”za okres monitorowania tj. od miesiąca kwietnia do grudnia 2016 r.


PDFPlan rozwoju lokalnego Miasta i Gminy Praszka (777,60KB)

PDFStrategia rozwoju Miasta i Gminy Praszka (523,50KB)