W zlewniach górnej i środkowej Warty do Prosny, górnej i środkowej Noteci od 16:00/10.07.2024 do 05:00/11.07.2024 oraz w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody, które na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą powodować gwałtowne wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia.

Komunikat jest ważny od 10-07-2024 11:28:00 do 11-07-2024 05:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania