W 2006 r. Gmina Praszka rozpoczęła realizację inwestycji pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie miasta Praszka”. Jest to zadanie wieloletnie i polega na zmianie starego węglowego systemu grzewczego Praszki na ekologiczny system grzewczy gazowy. Budowa dziewięciu kotłowni gazowych, nowych sieci cieplnych oraz instalacji kolektorów słonecznych podgrzewających wodę do celów użytkowych, to główne cele inwestycji. Zadanie obejmuje również termomodernizację budynków będących własnością gminy Całkowita wartość realizowanej przez gminę inwestycji oszacowana jest na ok. 20 mln zł i realizowana jest ze środków własnych gminy, spółki Energia Praszka, dotacji z fundacji EkoFundusz w Warszawie oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu a także z Narodowego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wysokość dotacji fundacji EkoFundusz przyznanej gminie na powyższy cel to kwota 6.379.755,26 zł.

Realizacja inwestycji ma ograniczyć wytwarzanie i zużycie energii cieplnej poprzez kompleksową modernizację systemu ciepłowniczego. Planowany efekt ekologiczny przewiduje zmniejszenie emisji dwutlenku siarki o 100%, dwutlenku węgla o 74,03%, pyłów o 100% oraz tlenków azotu o 84,18%.

Do lipca 2008 r. zrealizowano kilka etapów inwestycji, tj.:

  1. Przy udziale Energii Praszka wybudowano wszystkie kotłownie miejskie gazowe o łącznej mocy 12,12 MW;
  2. Wybudowano instalację kolektorów słonecznych o powierzchni 800 m2 na osiedlu Kopernika;
  3. Wybudowano nowe sieci cieplne na osiedlu Kopernika i Polna;
  4. Dokonano termomodernizacji 13 budynków będących własnością Gminy Praszka.

Do wybudowania zostały jeszcze instalacje kolektorów słonecznych na osiedlu Polna o powierzchni kolektorów 2024 m2 z czego 440 m2 kolektorów słonecznych ma powstać do końca 2008 r. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2010 r.
W zmianę sytemu ciepłowniczego Praszki jest również zaangażowana Spółdzielnia Mieszkaniowa w Praszce, która zrealizowała termomodernizację budynków mieszkalnych będących w zasobach mieszkaniowych spółdzielni.

1.jpeg P1000156.jpeg P1000521.jpeg