Gmina Praszka posiada istniejącą oczyszczalnię biologiczno-mechaniczna o przepustowości Qśrd=3200 m3/d, zmodernizowaną w 2004 r. Obecnie do oczyszczalni w Praszce trafiają ścieki z Praszki, Strojca i Kowali (gmina Praszka) oraz z Gorzowa Śląskiego, Pawłowic, Kozłowic i Więckowic Starych (gmina Gorzów Śląski). Oczyszczalnia ścieków jest własnością „Oczyszczalni Ścieków Praszka” Sp. z o.o., w której Gmina Praszka posiada udziały.

W chwili obecnej skanalizowane są następujące miejscowości:

  1. miasto Praszka, gdzie ogólna długość sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wynosi 19,22 km;
  2. miejscowość Kowale, gdzie ogólna długość sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wynosi 10,42 km;
  3. miejscowość Strojec, gdzie ogólna długość sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wynosi 11,49 km.
     

PLANOWANE INWESTYCJE W NAJBLIŻSZYCH LATACH:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szyszków i Wygiełdów.
W chwili obecnej trwają prace projektowe, które mają się zakończyć do końca sierpnia 2008 r. Dokumentacja projektowa będzie również obejmować miejscowości sąsiednich gmin tj. Gminę Gorzów Śląski i Gminę Radłów, które należą do AGLOMERACJI PRASZKA, i z których ścieki będą trafiały do Oczyszczalni Ścieków w Praszce planowaną siecią kanalizacyjną. W listopadzie 2008 r. Gmina Praszka wspólnie ze wspomnianymi gminami sąsiednimi będzie wnioskować o dotację na planowaną inwestycję w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 a rozpoczęcie budowy planowane jest na wiosnę 2009 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozterk i Gana.
W chwili obecnej trwają prace projektowe, które mają się zakończyć do końca marca 2009 r. Dokumentacja projektowa będzie również obejmować miejscowość Dalachów położonej w Gminie Rudniki, która należy do AGLOMERACJI PRASZKA, i z której ścieki będą trafiały do Oczyszczalni Ścieków w Praszce planowaną siecią kanalizacyjną. Rozpoczęcie budowy planowane jest w 2010 r.