Gmina Praszka posiada istniejącą oczyszczalnię biologiczno-mechaniczna o przepustowości Qśrd=3200 m3/d, zmodernizowaną w 2004 r. Obecnie do oczyszczalni w Praszce trafiają ścieki z Praszki, Strojca, Kowali, Rozterku, Gany, Szyszkoa (gmina Praszka) oraz z Gorzowa Śląskiego, Pawłowic, Kozłowic i Jastrzygowic (gmina Gorzów Śląski). Oczyszczalnia ścieków jest własnością „Oczyszczalni Ścieków Praszka” Sp. z o.o., w której udziały posiadają Gmina Praszka, Gmina Gorzów Śląski i GOSKOM Sp. z o.o.

W chwili obecnej skanalizowane są następujące miejscowości:

  1. miasto Praszka, gdzie ogólna długość sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wynosi 21,6 km;
  2. miejscowość Kowale, gdzie ogólna długość sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wynosi 12,2 km;
  3. miejscowość Strojec, gdzie ogólna długość sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wynosi 11,2 km.
  4. miejscowość Rozterk, gdzie ogólna długość sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wynosi 4,5 km.
  5. miejscowość Gana, gdzie ogólna długość sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wynosi 5,5 km.
  6. miejscowość Szyszków, gdzie ogólna długość sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wynosi 4,8 km.
  7. miejscowość Strojec, gdzie ogólna długość sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wynosi 1,7 km.