Gmina Praszka jest w 99,6 % zwodociągowana. Ujęcia wody znajdują się w miejscowościach Kowale, Strojec i Skotnica. Wymienione ujęcia wody wykorzystują studnie głębinowe. Stacja uzdatniania wody znajdują się przy ujęciach wody w Kowalach i Strojcu, natomiast ujęcie wody w Skotnicy jest wyłączone i nie ma potrzeby jego użytkowania. Jakość wody dostarczana konsumentom jest dobra i odpowiada przepisowym wymaganiom. Długość sieci wodociągowej w gminie wynosi 98,4 km, w tym w mieście Praszka 24,1 km. Właścicielem i eksploatatorem infrastruktury wodociągowej jest P.P.-U. „GOSKOM” Sp. z o.o., w której Gmina Praszka ma 100% udziałów.